Ny kartläggning: Bara sex procent i nyvalda kommunfullmäktige är under 30år

22 december 2022

Bara sex procent av ledamöterna i landets nyvalda kommunfullmäktige är under 30 år. Läget varierar över landet – i botten hamnar Västerbottens och Dalarnas kommuner med bara tre procent unga ledamöter. Det visar statistik från Valmyndigheten som ungdomsorganisationen KFUM analyserat.

– Om vi menar allvar med att samhället ska vara för alla måste unga människors perspektiv få större plats. Då blir samhället starkare, fredligare och mer inkluderande. Därför är resultatet av vår kartläggning oroväckande, säger Alexander Clemenson, generalsekreterare för KFUM Sverige.

Störst andel unga ledamöter i Uppsala

Bara 702 av de totalt 12 597 nyvalda ledamöterna i landets 290 kommunfullmäktige är under 30 år, enligt KFUM:s kartläggning. Det motsvarar knappt sex procent. Sämst representation har kommunerna i Västerbotten och Dalarna, där bara tre procent av ledamöterna är under 30. Störst andel unga ledamöter finns i Uppsala län, med tio procent.

Åldersgruppen 18–29 år utgör enligt SCB nästan 15 procent av Sveriges befolkning. Gruppen är alltså kraftigt underrepresenterad.

– Partierna behöver ta större ansvar för att inkludera unga människor på samhällsbyggande poster. När unga inte är representerade där besluten tas blir besluten sämre, samtidigt som ungas tilltro till demokratin skadas, säger Alexander Clemenson.

Unga vill organisera sig

I 57 av 290 kommuner finns i dag inte en enda ledamot som är yngre än 30 år. Den kommun i landet som har störst andel unga på fullmäktigestolarna är Uppsala kommun, med 19 procent. Eftersom valet just har genomförts kommer också andelen unga i kommunfullmäktige att sjunka ytterligare, i takt med att ledamöterna blir fyra år äldre under mandatperioden.

Enligt Ungdomsbarometern 2022 anser bara tio procent av de tillfrågade unga att de har stora möjligheter att påverka i samhället. Det är en halvering på bara tre år.

– Vi ser unga människors kapacitet i vår verksamhet, varje dag. Partierna kan ta vara på den kapaciteten genom att finnas där unga finns, lyssna på hur de vill organisera sig i samhället och sätta konkreta mål för andelen unga på valsedlarna, säger Alexander Clemenson.

Kommunen beslutar om ordning och säkerhet, skola, hälso- och miljöskydd, plan- och byggfrågor, fritidsverksamhet, kultur, bostäder, energi och näringsliv. Den låga representationen för unga går enligt tidigare kartläggningar igen på riksdagsnivå, där fem procent av ledamöterna är under 30, och i regionerna där siffran är sex procent.

Kontakt

Alexander Clemenson, generalsekreterare KFUM Sverige
alexander.clemenson@kfum.se, 073 661 22 70

Fakta: KFUM

KFUM Sverige är en del av världens största ungdomsrörelse och arbetar för att stärka ungas möjlighet till delaktighet och påverkan i samhället. KFUM Sverige är partipolitiskt och religiöst obundet och samlar cirka 150 föreningar och 45 000 medlemmar. Verksamheten består av aktiviteter inom exempelvis idrott, kör, dans och scouting, och leds och utvecklas i hög grad av ungdomarna själva.

Andel unga i kommunfullmäktige
Län Andel unga under 30
Uppsala län 10%
Stockholms län 9%
Östergötlands län 8%
Västernorrlands län 7%
Hallands län 7%
Jämtlands län 7%
Gävleborgs län 6%
Gotlands län 6%
Skåne län 5%
Jönköpings län 5%
Kronobergs län 5%
Värmlands län 5%
Västra Götalands län 5%
Norrbottens län 5%
Södermanlands län 4%
Västmanlands län 4%
Kalmar län 4%
Örebro län 4%
Blekinge län 4%
Dalarnas län 3%
Västerbottens län 3%
Totalt 6%