Möt Mats Olsén, Årets William 2020

12 februari 2021

Mats Olsén började sin KFUM-resa som 16-åring. Då var det Södra KFUK-KFUMs fredagsverksamhet som lockade. Sedan följde många år av ett stort internationellt engagemang som inleddes när Mats besökte YWCA i Kenya tillsammans med sin förening. Numera är Mats verksam i KFUM Heby, en förening som han var med och grundade 2018.

Och nu kan Mats addera en annan välförtjänt merit till sin lista – Årets William 2020! Med utmärkelsen Årets William vill KFUM Sverige uppmärksamma en eldsjäl inom KFUM-rörelsen. Årets William ska vara en ledare och en förebild för andra KFUMare.

– Det här är helt klart den finaste utmärkelsen jag har fått. Jag ser det som att det är vi i föreningen som har fått utmärkelsen, att det är ett fint betyg till KFUM Hebys arbete och den resa vi har gjort de senaste åren, säger Mats när vi ringer upp honom.

Mats engagemang i KFUM Heby

Fröet till KFUM Heby såddes när Mats kom i kontakt med unga asylsökande 2015.

– Jag var med och startade ett språkcafé och när jag då lärde känna fler och fler asylsökande var det många som tyckte att det där som jag höll på med tidigare, internationellt arbete och så, verkade vara kul. Det var många som ville ge något tillbaka eftersom de hade överlevt flykten till Sverige. De ville gärna hjälpa andra flyktingar och människor som har det svårt i världen. Så då startade vi en ny förening som skulle arbeta både internationellt och lokalt. Och det blev KFUM Heby, säger Mats.

Sedan uppstarten har Mats varit fast besluten att det är de unga som ska driva verksamheten framåt. Detta märks inte minst i föreningens styrelsearbete.

– Det är de nya unga som ska bestämma. Alla våra styrelsemedlemmar är mellan 19-25 år. När vi startade hade ingen någon erfarenhet av vare sig förenings- eller styrelsearbete. En del av verksamheten har därför fokuserat på just styrelsekunskap och ledarutveckling. Det roliga har varit att se alla unga medlemmar som tar för sig, vill saker, lär sig grejer och utvecklas, säger Mats.

Om förebilder och påverkan

Genom åren har Mats haft möjlighet att träffa många KFUMare från hela landet. Med särskild värme beskriver han de kvinnor i Södra KFUK-KFUM som han under sin uppväxt lärde känna och som på många sätt blev hans förebilder och mentorer.

– Jag har mött många tuffa kvinnor som har varit inspirerande och som aldrig har tvekat att ställa krav på mig. Jag har ständigt utmanats och det har inte spelat någon roll om man har misslyckats. Jag har fått prova på, ta plats och blivit sedd, säger Mats.

På frågan vad KFUM har betytt för honom nämner Mats personlig utveckling och möjligheten att få vara med och påverka, både i lokalsamhället och i samhället i stort. Och Mats har ett väldigt konkret exempel på just möjligheten att påverka i det stora.

–  Vi skrev en motion i min dåvarande förening om att vi tyckte att hbtq-frågor skulle inkluderas i KFUM Sveriges stadgar. Motionen gick till ROM och till slut hade både YWCA och YMCA tagit med skrivningen i sina grundvalar. Det var något vi skrev hemma i vår lilla förening och som sedan påverkade många miljoner människor. Det är KFUM för mig, säger Mats avslutningsvis.