Möt KFUMs Strategy shapers

14 juni 2024

Att KFUM är mitt inne i att ta fram en ny strategi märks av på flera plan. Bland annat har gruppen av visionärer, som ska leda arbetet, träffats för första gången. Hör deras tankar och visioner om strategin och framtiden.

En mångfald av röster

Gruppen av KFUMs visionärer består av två representanter från varje distrikt. Medan vissa är förtroendevalda är andra anställda eller ideella ledare. Målet med gruppen är nämligen att spegla den mångfald av röster som finns inom KFUM.

”Det känns precis som att rösta så känns det viktigt att vara med och påverka genom att vara med i den här gruppen”, säger Andreas från KFUM Umeå.

Även Adam från KFUM Norrköping säger att drivkraften bakom att vara med i strategiarbetet är att säkra att KFUM fortsätter vara en relevant och viktig aktör för barn och unga.

”Jag vill att de medlemmar jag åker ut och pratar med ska känna att deras röster tas på allvar och finns med i visionen”, säger Adam.

Andreas och Adam. 

Unga i fokus

I KFUMs arbete står unga människor i fokus. Det är därför ingen överraskning att det kommer vara en central del i såväl framtagningen som den färdiga strategin.

”Jag ser fram emot att ta del av ungas tankar och åsikter och sammanställa detta för att uppfylla de behov som finns”, säger Lovisa från KFUM Central.

Noah, även han från KFUM Central, hakar på och säger att han tycker det är viktigt att ta in så mycket som möjligt från omgivningen och att se oss omkring när vi skapar strategin. Ida, från KFUM Umeå,  trycker på vikten av att anpassa oss efter vår omvärld och vara öppna för de förändringar som vi står inför.

Lovisa, Noah och Ida. 

Framtidsspaningar: KFUM 2035

Hur ser då projektgruppen på framtiden? Många pekar ut de stora och gemensamma utmaningarna som ligger framför oss. Att arbeta mer inkluderande och att stärka ungas rättigheter är värden som nämns av flera.

”Jag vill tro att unga har samma möjlighet till utveckling oavsett vart man bor eller ens ekonomiska situation”, säger Tarik från KFUM Örebro.

Ungas engagemang verkar vara den gemensamma nämnaren då även Jonatan från KFUM Jönköping säger att engagemanget och framtidstron hos unga är nyckeln till en stärkt demokrati.

Tarik, Jonatan och Rickard. 

Följ oss i det viktiga arbetet med att ta fram en ny strategi som kommer att föra KFUM in i framtiden.

Har du frågor om strategiprocessen?

Mejla Nathalie Vukmanic