Skip to content KFUM's logga
Sök

KFUM Sveriges förbundsstyrelse

Lär känna vår styrelse

Emma Grzechnik Mörk, ordförande

Emma Grzechnik Mörk är ordförande för KFUM Sveriges förbundsstyrelse för mandatperioden 2019-2021. Emma var 23 år när hon tillträdde som ordförande och utanför sitt engagemang i KFUM Sverige studerar hon statsvetenskap vid Uppsala Universitet. Hennes KFUM-engagemang har sitt ursprung på lägergården Alnäs som drivs av KFUM Uppsala, samt som basketspelare under den tid då Uppsala basket fortfarande var en del av KFUM-rörelsen. När hon blev tillfrågad att sitta i KFUM Sveriges förbundsstyrelse inför ROM 2019 tackade hon ja för att detta var ytterligare en möjlighet att få utmanas och utvecklas inom rörelsen, men framförallt för att det var ytterligare en möjlighet att tillsammans med andra engagerade medlemmar i KFUM (styrelsen) få skapa och möjliggöra för samma upplevelser och lärdomar som hon själv fått ha genom sina engagemang i organisationen. Emma är född år 1996.

Sander Riedberg, vice ordförande

Sander Riedberg är vice ordförande för KFUM Sverige för mandatperioden 2019-2021. Sander arbetar till vardags som konsult inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor inom medicinteknik med utgångspunkt i Stockholmsområdet. Sander fick sin första kontakt med KFUM på lägergården Brevik som ligger på Vikbolandet utanför Norrköping där han varit deltagare och haft olika ledarpositioner i över 15 år. Sander har också arbetat på och fått inblick i andra KFUM-verksamheter i såväl USA som Kina. Utanför KFUM har Sander varit engagerad i flera olika ideella föreningar som både ordförande och andra roller. Sander valde att engagera sig i KFUM Sveriges styrelse då han hoppas kunna vidareutveckla och stärka en organisation som fått honom själv att växa och utvecklas så mycket i sin ungdom. Sanders huvudsakliga fokus i styrelsen är ledarskap, strategi och finansiell utveckling. Sander är född år 1989.

Mathias Abelin, ledamot

Mathias Abelin är ledamot i KFUM Sveriges förbundsstyrelse för mandatperioden 2019-2021. I styrelsen sitter Mathias i utskotten för hanterandet av pågående regionsförändring samt för medlemsansökningar för blivande KFUM föreningar. Mathias jobbar för närvarande på att klara av sin masterexamen i Makromolekylära material (läs: polymerer och materiallära) på KTH. Mathias kom in i KFUM som deltagare på ett sommarläger som hölls av Bromma KFUM på Kärsögården utanför Stockholm. När Mathias blev för gammal för att vara deltagare blev han ledare på samma läger. Sedan dess har han tagit chansen att gå på ett flertal av KFUMs utbildningar för att utveckla sitt ledarskap. Han har även under tiden hos Bromma KFUM hjälpt till att starta och leda lokalföreningens parkourträning. På senare tid har Mathias under två somrar varit programansvarig på sommarlägret ute på Kärsön utanför Stockholm och i samband med detta, tillsammans med en ledarkollega, hållit i en ledarskapsutbildning för blivande ledare inom föreningen. Mathias väg genom KFUM fick möjligheten att vara med i KFUM Sveriges förbundsstyrelse att kännas som ett naturligt steg vidare i utvecklingen. Möjligheten till utveckling och chansen att få ge tillbaka till föreningen som uppfostrat honom fick Mathias att acceptera nomineringen och anta uppdraget. Mathias är född år 1993.

Caisa Skoglund, ledamot

Caisa Skoglund är ledamot i KFUM Sverige för mandatperioden 2019-2021. Caisa bor i Norrköping och är utbildad lärare men arbetar sedan ett par år som utvecklingslärare på Utbildningskontoret i Norrköping. Arbetet innebär stöd till skolor i deras utvecklingsarbete, handledning av lärare och att arrangera olika utbildningar. Caisas första kontakt med KFUM var som litet barn då hennes båda föräldrar var engagerade i rörelsen. Hennes första egna kontakt var lägergården KFUM Brevik där Caisa spenderat många somrar som både deltagare och ledare. Caisa har också varit engagerad i olika lokala styrelser samt deltagit i flera av KFUMs ledarskapsutbildningar. En av anledningarna till hennes engagemang är den starka gemenskap och samhörighet som finns inom KFUM, att alla har en plats oavsett vem man är. Caisa är född år 1981.

Helena Lewandowska, ledamot

Helena Lewandowska är styrelseledamot i KFUM Sveriges förbundsstyrelse under mandatperioden 2019-2021. Hon har läst till beteendevetare med inriktning kognition och till vardags arbetar hon inom socialpsykiatri i Umeå. Helena har ett långt engagemang i rörelsen sedan 2004 när hon började arbeta på lägergård i Umeå och har sedan dess arbetat med läger varje sommar. ”KFUM-rörelsen bor i mitt hjärta och jag ser det som ett livslångt engagemang. I Umeå är jag tf. ordförande i mitt lokala KFUM.” 

Under åren som gått har Helena vuxit med KFUM och provat att vara lägerchef, instruktör, ledamot, praktikant i Sydafrika, kursledare, representant på världsrådsmöte, bygga höghöjdsbana och bidra som volontär i internationella event. Hon vill att rörelsen ska bli bättre på att kommunicera alla fantastiska möjligheter i Sverige och världen, men också att det ska vara lätt att delta i dem – utmaning efter eget val. Helena brinner för det internationella, KFUMs värdegrund, modellen Body-Mind-Spirit och våra ledarutbildningar. I styrelsen leder hon utskottet för medlemskontakt där vi arbetar för att medlemsföreningarnas intressen ska tas tillvara på. Helena är född år 1979.

Rebecca Ahler, ledamot

Rebecca Ahlner är ledamot i styrelsen. Till vardags arbetar hon som tjänsteperson på en ideell organisations kansli, främst med medlemsutbildning. På fritiden hänger Rebecca i naturen, på gymmet eller loppisar (när det icke är pandemi). Hon brinner för ledarskap, utbildning och demokratifrågor och har mest engagerat sig i att hålla utbildningar inom KFUM. Rebecca älskar lekar och energizers och vill alltid lära sig fler. Hon tyckte KFUMs styrelse lät som en givande erfarenhet samt möjlighet att få göra just det hon tycker är mest meningsfullt. Eftersom Rebecca jobbat med ideella organisationer de senaste åren är det också roligt att få uppleva styrelsedelen av en organisation. Rebecca är född år 1987.

Petter Nilsson Wihlbäck, ledamot

Petter Nilsson Wihlbäck är ordinarie styrelseledamot för KFUM Sverige under mandatperioden 2019-2021. Petter valdes in som 29-åring och arbetar som Head of Digital Sales inom professionell utveckling i London för ett internationellt utbildningsbolag. Petters första kontakt med KFUM var på KFUM Norrbyskär, en lägergård i Västerbottens skärgård en bit söder om Umeå. Där väcktes förutom en passion för att segla även föreningsengagemang och Petter har kommit att vara aktiv inom KFUM Norrbyskär, KFUM Umeå och Övre Norrlands Regionstyrelse över en dryg tioårsperiod både som lägerledare, instruktör och i olika styrelsebefattningar. Petter valde att engagera sig i KFUM Sveriges styrelse i ett försök att ”ge tillbaka” till den organisation han anser har varit mest central i hans personliga, såväl som professionella, utveckling. Petter ser sig själv bidra främst med input kring organisationsstruktur, strategisk design och effektiv kommunikation i styrelsearbetet. Petter är född 1991.

Gustav Ekman, ledamot

Gustav Ekman är styrelseledamot för KFUM Sveriges styrelse för mandatperioden 2019-2021. Gustav bor i Trollhättan med sina föräldrar och sina två katter. Han studerar naturvetenskaplig linje på gymnasiet i Göteborg och siktar på att bli ingenjör inom kemi. På fritiden spelar han lacrosse för Göteborg Lacrosse och är scoutledare för Äventyrare (12-15 år) i Hunnebergs KFUM scoutkår där han varit aktiv sedan barnsben. Gustav har hela tiden haft ett intresse för att vara med och bestämma och förändra saker omkring sig och valde därför att engagera sig i KFUM Sveriges styrelse. Gustav är född år 2001.

Lisa Rantalo, ledamot

Lisa Rantatalo är ledamot för KFUM Sverige för mandatperioden 2019-2021. Lisa började sin KFUM-resa som deltagare på lägergården Norrbyskär. Efter några år som ledare där sökte hon även uppdrag på lägergården Brevik utanför Norrköping och genom det började hon intressera sig mera för KFUMs nationella arbete.

Lisa valde att engagera sig i KFUM Sveriges styrelse för att få möjlighet att tillsammans med de andra styrelseledamöterna möta KFUM Sveriges utmaningar och i det utveckla och stärka den nationella rörelsen där Lisas hjärtefrågor är att skapa hållbarhet och tillgänglighet för ungas engagemang på nationell nivå. Till vardags vikarierar hon som boendehandledare på ett korttidsboende inom funktionsomsorgen i Umeå. Lisa är född 1994.

Viktor Steen, ledamot

Viktor Steen är ledamot för KFUM Sverige för mandatperioden 2019-2021. Viktor är uppvuxen i Göteborg men mötte KFUM för första gången i Umeå dit han flyttade för att studera på lärarprogrammet. I Umeå engagerade han sig i den daglägerverksamhet vid Nydalasjön som KFUM Umeå driver. I KFUM Umeå var Viktor ideellt engagerad på olika nivåer inom föreningen men alltid med fokus och passion för föreningsdemokrati och ungdomars inflytande. Det är denna passion som driver Viktors engagemang även inom KFUM Sverige. Idag bor han i Stockholm och arbetar som gymnasielärare​. Victor är född år 1987.