KFUMs bidrag till ökad jämställdhet

08 mars 2023

Vi vill lyfta fram några av initiativ som bedrivs runt om i KFUM-Sverige för att stärka tjejer och kvinnor. Kolla in hur KFUM Linköping, TIP Generation, KFUM Kristinehamn och KFUM Malmö arbetar med flickor, tjejer och kvinnor. Samt hur våra ledare hittat strategier för att stärka unga kvinnor i sitt ledarskap.