KFUM Sveriges talkshow på Demokratijamboree 2020

02 december 2020

KFUM Sverige blev inbjudna till att hålla ett pass under Scouternas Demokratijamboree 2020. Vi gjorde då en talkshow om vilken roll ungdomsrörelsen spelar i arbetet med att påverka världens ledare kring fred, säkerhet och hållbarhet. Ett samtal om ungas roll och påverkansmöjligheter. Vi tar upp frågor som vad beslutsfattare kan lära sig av oss och hur kan vi vara med och bidra. Vi undersöker tillsammans frågan om vad som förenar oss och hur vi gemensamt kan ta plats. Här kan du se talkshowen i efterhand!