KFUM Sverige söker utvärderare

29 oktober 2021

KFUM Sverige har aktivt arbetat med att stärka kunskap och engagemang kring unga, fred och säkerhet med stöd från FBA sedan 2018. Under 2021 har vi genom det 1-åriga verksamhetsbidraget från FBA utvecklats mot att fullt ut integrera arbetet inom ramen för vår ordinarie verksamhet. Vi söker nu konsulter för uppdraget att utvärdera vårt arbete med unga, fred och säkerhet.

Utvärderingens utgångspunkt är KFUM Sveriges verksamhetsbidrag från FBA under 2021 vars mål är att utveckla KFUM Sveriges kommunikation, medlemsstöd och utbildning för att öka kunskapen och engagemanget kring unga, fred och säkerhet och samtidigt bidra till KFUMs övergripande mål – att unga skapar ett samhälle som präglas av gemenskap i mångfald, bygger på unga människors behov och åsikter samt präglas av social rättvisa och jämställdhet.

Uppdraget

Syftet med utvärderingen är att utvärdera resultatet av verksamhetsbidraget från FBA och bedöma vad som har fungerat och vad som kan utvecklas. På så sätt ska utvärderingen öka KFUM Sveriges kunskap om hur verksamhetsområdena kommunikation, medlemsvård och utbildning kan utvecklas på bästa sätt utifrån målgruppernas behov och förutsättningar.

Utvärderingens resultat kommer att vara värdefull för såväl KFUMs kommunikationsavdelning, medlemsvård som utbildningsverksamhet. Utvärderingen bör vara utformad så att dessa användare på bästa sätt kan ta del av lärdomarna.

För mer utförlig information, var god att se följande dokument:

Preliminär tidsplan

Utvärderingen förväntas pågå från 1 december 2021 till och med den 14 februari 2022. En preliminär tidsplan ska presenteras genom ansökan och i detalj framgå i inceptionsrapporten för att godkännas i samverkan med KFUM Sverige.

Kvalifikationer

Utvärderarna förväntas ha dokumenterade kunskaper och erfarenhet av att genomföra utvärderingar och leda utvärderingsteam, inklusive kommunikation och facilitering.

Kvalifikationskrav:

 • Erfarenhet av att utvärdera utbildningsinsatser
 • Erfarenhet av att utvärdera kommunikationsprojekt
 • Erfarenhet av att genomföra utvärderingar utifrån de sex bedömningskriterierna specificerade i uppdragsbeskrivning
 • Flytande engelska

Följande är meriterande:

 • Erfarenhet av arbete inom civilsamhället
 • Erfarenhet av utvärdering av insats eller verksamhetsstöd från FBA
 • Kunskaper i franska, ryska och arabiska

Ansökan

Budget för ansökan är 120 000 kronor, inklusive sociala avgifter. Vi ser gärna att uppdraget går till ett team på minst två konsulter. Ansökan ska skickas via e-mail till niclas.sannerheim@kfum.se senast den 24 november 2021.

Ansökan/anbudet ska skrivas på svenska. Konsulten/konsulterna ska vid ansökan lämna in följande uppgifter i PDF:

 • Profil och CV för utvärderarna
 • Referenser till liknande uppdrag
 • Metodval
 • Tidsplan
 • Disposition av budget
 • Antal timmar
 • Utlägg
 • Total budget (inklusive moms)

Vid frågor, kontakta Niclas Sannerheim på niclas.sannerheim@kfum.se eller 073-661 22 79.