KFUM Sverige släpper metodmaterial om hur unga kan bidra till de globala målen

08 februari 2021

De globala målen, även kallade Agenda 2030, innehåller 17 globala mål för att nå en hållbar utveckling som ska vara uppnådda innan år 2030. Men vilken roll spelar unga och KFUM-föreningar för att bidra till att vi når de globala målen? KFUM Sverige lanserar nu ”Verktygslådan 2030: Ungas inflytande över de globala målen” – en bok och en webbsida full med inspiration, tips, övningar och lekar som ska hjälpa unga och föreningarna att arbeta med de globala målen.

Varför släpper KFUM Sverige en verktygslåda om de globala målen?

  • De globala målen är superviktiga för att vi ska kunna skapa en bättre värld! De innehåller både mål om ökad jämlikhet och om minskade klimatförändringar, att alla ska ha tillgång till en aktiv fritid och lika förutsättningar att delta i samhället. Det är frågor som vi i KFUM och våra medlemmar på många sätt redan arbetar med. Genom verktygslådan vill vi både visa upp det fantastiska arbete som KFUM gör världen över för att bidra till en bättre värld, men också inspirera och utmana fler föreningar till att göra mer.

Vilka har tagit fram Verktygslådan 2030?

  • Verktygslådan 2030 har tagits fram inom ramen för projektet ”Din Agenda” som KFUM Sverige drivit sedan 2018. Men det är många som har bidragit till innehållet i verktygslådan. Unga ledare från olika KFUM-föreningar har fått testa, planera och hålla i egna aktiviteter och vi har samlat in metoder och kunskap om hur olika föreningar arbetar med de globala målen, både i Sverige och bland våra internationella partners.

På vilket sätt kan verktygslådan ska användas?

  • Det bästa med verktygslådan är att alla kan vara med och bidra till de globala målen på det sätt som passar dem. Verktygslådan kan användas både av föreningar som vill lära sig mer om de globala målen eller planera sin verksamhet så att den bidrar till målen, men den kan också användas av unga ledare som vill hålla i en utbildning, en övning eller en lek som samtidigt gör skillnad. Det är helt enkelt en godispåse med allt ifrån roliga tips på quiz, musiklistor, recept och energizers, till en källa för kunskap och verksamhetsutveckling för föreningar som vill arbeta mer med dessa frågor.

Vad händer i projektet framöver?

  • Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet med att sprida kunskap och metoder om de globala målen inom KFUM-rörelsen, men med lite extra fokus på hur vi kan arbeta mer med jämlikhet och inkluderingsfrågor. Bland annat kommer vi arrangera en jämlikhets- och inkluderingsträff i vår för unga ledare och anställda inom KFUM som vill utbyta erfarenheter kring att arbeta med inkludering.

 

Torsdagen den 11 februari kl 15.00 har vi ett Live-samtal på vår Instagram som gästas av bland annat LSU, FN-förbundet och KFUM Linköping Bollihop. Under samtalet kommer vi prata mer om vad unga inom KFUM kan göra för att påverka de globala målen.

Vill du ta del av Verktygslådan 2030? Läs mer på kfum.se/verktygsladan2030 eller kontakta Nathalie Vukmanic för att beställa metodboken eller prata mer om hur din förening kan bidra.