KFUM Sverige deltog i panelsamtal om unga, fred och säkerhet

18 november 2022

Förra veckan deltog KFUM Sverige, tillsammans med bl.a. IKFF och FN-förbundet i Finland och Sverige, i ett panelsamtal om Unga, fred och säkerhet som Göteborgs FN-förening och dess genusgrupp arrangerade. Niclas Sannerheim, KFUM-Sveriges internationella sekreterare och samordnare för KFUMs arbete med unga, fred och säkerhet fick med sig ny kunskap och inspiration från kvällen:

”Jag är imponerad av FN-föreningarnas förmåga att fånga upp engagerade och intresserade unga vilket inte minns fick den här kvällen att bli nåt extra! Kul också att få lov att sprida allt bra arbete KFUM-rörelsen gör inom Unga, fred och säkerhet till en ny publik!” berättar Niclas Sannerheim, internationell sekreterare, KFUM Sverige.

 

Deltagarna i panelen var:
  • Heidi Saarinen, koordinator för mänskliga rättigheter och globalt medborgarskap på Finska FN-förbundet
  • Jens Petersson, senior rådgivare för fred och säkerhetsfrågor på Svenska FN-förbundet
  • Fiona Sjöberg, representant från IKFF
  • Niclas Sannerheim, internationell sekreterare från KFUM
  • Hamza Jamous, Styrelseledamot på Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om hur unga skapar fred och säkerhet.