KFUM Sverige är förtvivlade och mer dedikerade än någonsin

15 oktober 2020

Unga i Belarus har misshandlats, fängslats, torterats, dömts eller tvingats gå under jorden i stor skala för att de kräver sina grundläggande mänskliga rättigheter, nu ökar våldsnivån igen och det finns inget slut i sikte.

Vi vill vara tydliga med att vi på alla sätt fördömer det våld som regimen i Belarus utövar på sin befolkning och att vi som organisation och rörelse har de mänskliga rättigheterna som ledstjärna och solidaritet med alla vars rättigheter hotas och krossas i detta nu.

Som många säkert sett och hört så har det pågått stora protester runt om i Belarus sedan mitten av augusti då man höll ett presidentval, ett val som enligt alla oberoende bedömare präglades av storskaligt valfusk.

KFUM rörelsen har samarbetat med YMCA i Belarus sedan mer än 20 år tillbaka och vi planerar att fortsätta det samarbetet framöver.

Politiskt har vi hållit en låg profil, vi försöker arbeta med våra frågor och stärka unga för att de på sikt ska kunna bidra till att bygga ett fritt, öppet och inkluderande samhälle.  Det är vi stolta över och det vill vi fortsätta göra men vi kan inte blunda för vad som sker i landet nu och hur det drabbar unga – ”våra” unga och partners. Vi har på olika sätt uttryckt vårt stöd till våra partners, deras medlemmar och aktiva.

Till våra partners och alla unga i Belarus

KFUM Sverige har följt utvecklingen i Belarus sedan valet för två månader sedan med växande förfäran och förtvivlan. Statsapparatens våld är oacceptabelt och en permanent vanhedrande för de som beordrar det. Idag nåddes vi av nyheten att Lukasjenko kommer att använda alla till buds stående medel i sin strävan att behålla makten.

KFUM Sverige ser den otroliga kraften och det oklanderliga uppförandet hos Belarus unga som är ute på gatorna i fredliga protester och de som stöttar protesterna på andra sätt. Vi ser att era fredliga protesterande insatser stärker den demokratiska andan. Erat mod och anständighet är en inspiration och vi är fulla av beundran och ödmjukhet inför det ni gör. Vi vet också att många av er har betalat ett högt personligt pris för vad som är era okränkbara mänskliga rättigheter och vi står bakom er och alla andra som lider i den här svåra tiden i fullständig solidaritet.

*Bild från tut.by