KFUM Sverige anordnar digitala nätverksträffar

02 februari 2021

Under 2021 anordnar KFUM Sverige en serie digitala nätverksträffar med syftet att främja verksamhetsutveckling och möjliggöra fler samarbeten mellan föreningar.

Nätverksträffarna riktar sig till anställda, förtroendevalda och seniora ledare som kan representera sin förening. Varje enskild träff har en specifik inriktning och fokuserar på antingen ett tema eller verksamhetsområde inom rörelsen.

Inledningsvis arrangerar vi den 17 och 18 februari två mer övergripande nätverksträffar för att informera om de möjligheter och erbjudanden som föreningar inom rörelsen kan ta del av under 2021. På agendan finns alltifrån bidrag och stipendier till utbildningar och mötesplatser och stora förändringsprocesser såsom regionförändringen.

På efterföljande nätverksträffar står frågor som utbildning och bidrag och stipendier i fokus. Vissa av träffarna riktar sig till särskilda segment av rörelsen, exempelvis föreningar med parkour- eller basketverksamhet, lägergårdar eller stora föreningar.

Datum och tema för årets träffar:

Föreningsstöd 2021

Nätverksträff för parkourföreningar

Att genomföra Helheten-utbildningarna i din förening

Lägergårdsträff om pandemilagen och sommarens verksamhet

Nätverksträff för basketföreningar

Nätverksträff nr 2 för parkourföreningar

Att söka externa bidrag och finansiering

  • Slutet av augusti

Nätverksträff för stora föreningar

  • Slutet av september

Har du frågor eller önskar din förening delta på någon av träffarna? Hör av dig till ida.wahlstrom@kfum.se.