KFUM lanserar rapport: Vilken roll har unga i globala frågor?

20 september 2022

Idag släpper KFUM Sverige rapporten ”Ung makt i utveckling”. I rapporten har KFUM Sverige granskat och kartlagt hur unga inkluderas och porträtteras i Sveriges biståndspolitik. Vi pratade med Nathalie Vukmanic som arbetar med projektet Youth in Power och som varit med och tagit fram rapporten.

Varför har KFUM Sverige granskat ungas roll i Sveriges utvecklingssamarbete?

– KFUM Sverige jobbar både med unga i Sverige och med unga i andra länder genom våra utvecklingssamarbeten. För att kunna uppnå global och hållbar utveckling är det viktigt att alla är med och att vi tar tillvara på det engagemang som finns bland unga för globala frågor. Därför ville vi undersöka hur det ser ut i Sveriges biståndspolitik – hur bra är vi egentligen på inkludera unga i utvecklingssamarbetet?

Varför är det viktigt att inkludera ungas röster i utvecklingssamarbetet?

– Andelen unga i världen har aldrig varit större än idag. En fjärdedel (1,8 miljarder) av världens befolkning är mellan 10–24 år och nio av dessa tio ungdomar lever idag i utvecklingsländer. Ungdomar är, efter gruppen kvinnor, den näst vanligaste förekommande målgruppen i svenskt utvecklingssamarbete. Men det räcker inte bara att prata till unga. Vi måste även lyssna till vad unga har att säga och skapa förutsättningar för unga att engagera sig och tycka till, på sina egna villkor och utifrån ungas egna behov.

Nämn två viktiga saker som framkommit i kartläggningen!

  • Trots att unga är den näst största målgruppen i svenskt utvecklingssamarbete omnämns unga som beslutsfattare enbart i 13 % av de strategier som styr Sveriges utvecklingssamarbete. Det vill säga, unga är sällan med och tar beslut om de insatser som ofta riktar sig till och handlar om dem själva.
  • Många saknar metoder för att på ett meningsfullt sätt inkludera unga. Enligt kartläggningen inkluderar 21 % av de strategiska partnerorganisationerna och 26 % av civilsamhällesorganisationerna som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete, unga som beslutsfattare i det interna arbetet med policyer, strategier, handlingsplaner och styrdokument. Många som vi pratade med efterfrågade just metoder för att kunna jobba mer inkluderande med unga.

Rapporten går att ladda ner i sin helhet här: Rapport – Ung Makt i Utveckling