Julhälsning från KFUM Sverige

22 december 2023

När vi blickar tillbaka på året som nästan tagit slut blir vi så oerhört stolta över alla otroliga insatser som sker runtom i landet inom KFUM – Sveriges bredaste ungdomsrörelse. 

Att KFUM behövs och har en viktig roll i samhället är vi nog alla överens om. Men kanske är det just i lite extra tuffa tider påminnelsen om det blir som tydligast.

En får faktiskt våga påstå att det varit ett lite bökigt år på det stora hela. Politiken har gett dubbla signaler genom att dra tillbaka stöd till civilsamhället samtidigt som de annonserat att det ska komma ett ”fritidskort” som ska öka tillgängligheten för unga att ha en meningsfull fritid i föreningslivet. Vi hör en politisk retorik där unga beskrivs som passiva medborgare. Om man följer den politiska debatten så verkar Sveriges unga bestå av kriminella, offer eller i behov av insatser. Istället för de aktiva och viktiga samhällsmedborgare som de unga vi möter varje dag faktiskt är. 

Å andra sidan har regeringen gett en utredare i uppdrag att lämna förslag på hur ”ett offentligt erkännande i syfte att uppvärdera unga personers engagemang och insatser i det civila samhället skulle kunna utformas”. Ris och ros samtidigt och på KFUM Sverige har vi arbetat aktivt under året för att lyfta alla våra medlemmars och aktiviteters värde för samhället. Och konstaterar att alla KFUM-föreningar borde få medalj!

Medalj och hatten av

Att tänka på oss själva som en fredsbärare när vi står på plan med bollen, hänger med vännerna på läger, tar ton i kören eller något annat av alla möjligheter som finns inom KFUM kanske inte alltid är självklart. Men det är minsann just det vi är!

Som Sveriges bredaste ungdomsrörelse bidrar vi varje dag till det nationella arbetet med att vända en utveckling där väldigt unga rekryteras till grov brottslighet. Vi hoppas innerligt att alla KFUMare runtom i landet också stärkts i vikten av sitt uppdrag och att det blivit ännu tydligare hur otroligt viktiga insatserna är. Medalj och hatten av!

Både styrelsen och kansliet på KFUM Sverige ser redan nu fram emot att ses under 2024! Inte minst på K-forum som kommer äga rum på hösten (mer info kommer), men vår förhoppning är förstås att vi både ses och hörs innan dess. Kanske på ett besök i er lokalförening, på en utbildning eller att ni har vägarna förbi vårt kontor på Södermalm i Stockholm?

God jul och gott nytt år från oss på KFUM Sverige! Låt oss alla innerligt hoppas på ett fredligt år för oss alla och våra vänner globalt.

/Alexander Clemenson, generalsekreterare KFUM Sverige