Hur KFUM-rörelsen arbetar för fred

21 september 2021

Idag, den 21 september, är den internationella fredsdagen en dag som vädjar om behovet av eldupphör och ett slut på våld. Idag hurras det för framgångsrika fredsprocesser och avväpningsinitiativ och vi tänker på alla som har påverkats av våldet i världen. Allt detta med all rätt. Men fred skapas också bortom fredsförhandlingar och handlar inte bara om att avsluta krig eller stoppa väpnade konflikter.

KFUM-rörelsen arbetar för fred varje dag genom att skapa mötesplatser för unga där de kan utvecklas, mötas över strukturella gränser, hitta sig själva och få hjälp med sina utmaningar och behov. Detta och mycket till är viktiga aspekter i att skapa ett fredligare samhälle.

20-åriga Ahmad Nour Zatar kom till Sverige 2016 efter att ha flytt kriget i Syrien. Vi träffade Ahmad i en baskethall för att prata om hur KFUM och hans KFUM-förening hjälper unga i deras vardag och på så sätt bidrar till fred.

– Jag bor i Kristianstad och på fritiden träffar jag mina vänner genom att komma till den klubb jag är med i, KFUM Kristianstad. Jag är både spelare och ledare, säger Ahmad.

Ahmad har bara hållit på med basket i två år men spelar redan med både KFUM Kristianstads U20-lag och herrlaget. Att han har talang för basket var inget han visste om tidigare.

– Nej, det visste jag inte, skrattar Ahmad. I Syrien gick jag i skolan och när jag var ledig var jag mest hemma med familjen. Jag hade ingen idrott. Mina släktingar brukade säga att när jag var åtta år så var jag som en fyrtioåring, att jag pratade som om jag vore fyrtio.

”Ibland behöver man hjälp – och det får man”

Ahmads röst fyller hela baskethallen. Han pratar självsäkert och, trots hans dryga fem år i Sverige, låter som att han har bott här hela sitt liv.

– Det tog mig fem månader att komma in i skolan. På de här fem månaderna var jag på internet, på YouTube. Vill en lära sig ett språk så går det var som helst, det behöver inte vara i skolan. Man kan öppna YouTube och söka på ”jag vill lära mig svenska”. När det var dags att börja skolan så var det ändå svårt men det var lättare.

Det är inte bara Ahmads personliga drivkraft som har hjälpt honom i hans liv. Ahmad berömmer KFUM Kristianstads ledare för den hjälp de och föreningen ger sina unga medlemmar.

– Man får hjälp av våra ledare med vad som helst i livet – med skolan eller med vad man än behöver. Om man har problem hemma så finns det någon du kan prata med. Vi har många ledare som kan hjälpa oss med exakt allting. Även om det handlar om att det är jobbigt i skolan, svårt att hitta jobb och om det är jobbigt med ekonomin. De kan stötta dig med allt! 

Vad är det bästa med KFUM? 

– Det bästa är att alla är lika värda och att man blir respekterad oavsett vad. Du kan prata med vem som helst. När du är där glömmer du allting – om du har problem hemma, problem i skolan, om du känner press. Du döms inte. Dina problem försvinner basketplanen. Det betyder så mycket.

Finns det de som behöver glömma?

– Ja, i Kristianstad är det många nyanlända och det är svårt att komma till ett helt nytt land. Det är svårt att starta ett nytt liv med kompisar, språket och sådant. Man får kämpa och ibland behöver man hjälp – och det får man. Vi är en förening där en får den hjälpen. 

Ahmad belyser en viktig faktor i att förebygga konflikter och våld – att bli bemött och inkluderad i sin förening och, följaktligen, i det samhälle en lever i. På så sätt hjälper KFUM-rörelsen unga att bli de ledare för en positiv samhällsutveckling som de har potential att vara.

– Vi är många unga tränare och flera som är lite äldre. Vi har även vår huvudtränare Sami som har inspirerat mig absolut mest till att bli den ledaren och människan jag är idag. Han förtjänar mycket beröm.

Har ni bråkat någon gång?

– Ja, vi bråkar varje träning, skrattar Ahmad. Nej, jag skojar. Han utmanar mig mycket, nya utmaningar hela tiden.

 

Se vår film om FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet där Ahmad pratar mer om hur KFUM-rörelsen bidrar till fred.