Hälsning till alla fantastiska KFUM-föreningar

25 maj 2022

Först och främst, ett stort tack för allt ni gör – för så oerhört många – varje dag!

Inom KFUM finns cirka 150 föreningar runtom i hela landet och vi på riksförbundet har fått flera frågor vad ni kan göra nu under krisen och till följd av kriget i Ukraina. Det korta svaret är: fortsätt med den verksamhet och de stordåd ni redan gör och har gjort under lång tid.

Ni är specialister på att driva inkluderande verksamhet där alla har samma värde, alla har en plats och alla får ta plats, det vill säga KFUMs värdegrund. Ni har visat om och om igen på vikten av att erbjuda trygga mötesplatser och verksamheter där barn och unga får möjlighet att utvecklas, ta plats och vara del av ett sammanhang som erbjuder en att få växa till sin fulla potential.

På riksförbundet har vi tillsammans med en av våra finansiärer – Folke Bernadotteakademien – nu ställt om så att det finns ett finansiellt stöd för er föreningar att söka i syfte att kunna erbjuda verksamhet till fler, inte minst till unga som kommer till Sverige från Ukraina. Vi jobbar också på att få regeringen/politiken att snabba på stöd för att vi tillsammans ska kunna öka upp dessa insatser. Vi hoppas innerligt att någon form av flexibel och snabb aktivitetspeng ska sjösättas. Vi vet att ni redan trollar med knäna och vilka stordåd ni kan uträtta med finansiella tillskott, oavsett om det handlar om att öka ledartätheten för att kunna inkludera fler i verksamheten, inköp av fler bollar, utöka halltiderna eller något annat. Och vi vet också att det är ni som vet bäst.

Vi vet också hur viktigt det är att barn och unga som anländer till Sverige  – efter att mänskliga rättigheter som tak över huvudet, mat, medicin och skola är säkerställt – får möjlighet till en trygg och välkomnande fritid, till ett liv som så långt som möjligt påminner om det de tvingats lämna. Det finns många erfarenheter från pandemitiden som går att använda här, och dessutom belägg på hur viktigt det är med en meningsfull sysselsättning i tuffa och utsatta tider. Att kunna skala upp verksamheten och möta den utökade efterfrågan är ni redan grymma på, och vi hoppas som sagt innerligt att vi genom politiken ska få möjlighet att stötta er ytterligare i detta med ekonomiska bidrag.

Redan tidigt inpå att kriget bröt ut såg vi fantastiska initiativ inom KFUM-rörelsen. Bara ett par dagar efter krigets inledning levererade KFUM-föreningen TiP Generations från Höör förnödenheter till personer på flykt och in till Ukraina efter dialog med våra vänner i YMCA Rumänien. Lägergården KFUM Brevik samlade snabbt in medel för att kunna ställa om en del av verksamheten till flyktingboende, KFUM Central och KFUM Örebro/Tegelbruket har öppnat upp för unga på flykt och flera av er har bidragit till insamling för personer i och runt Ukraina som behöver vår hjälp. Vi får allt fler rapporter om KFUM-föreningar som tar kontakt med kommuner och Migrationsverket för att bjuda in ukrainska flyktingar till sin verksamhet.

Genom att vi samarbetar med YMCA Europa – som är ett av våra regionala förbund inom KFUM – i vår pengainsamling i Sverige säkrar vi upp att medlen kommer till nytta för barn och unga i och runt Ukraina via dem. Detta för att våra vänner i YMCA Ukraina till fullo ska kunna fokusera på det som behövs på marken och inte behöva lägga tid och resurser på att återrapportera till flera olika givare.

Styrkan i att vara del av en global rörelse gör sig extra påtaglig i sådana här situationer. Insamling bedrivs inom mängder av YMCAs runtom i världen och många insatser koordineras med den globala rörelsen för att få största möjliga effekt.

Vad ni som förening kan göra:

  • Fortsätt med er fantastiska och inkluderande verksamhet.
  • Prata om kriget med era ledare och deltagare. Här hittar ni förslag på hur det kan gå till samt nyttiga länkar.
  • Kontakta er kommun och säkra upp att de vet om att ni finns som resurs.
  • Berätta för oss vad ni gör och hur det går så vi kan förtydliga för politiken om era stordåd och behov. Kontakta Seva på vsevolod.lukashenok@kfum.se eller 073-661 22 76.
  • Sprid insamlingen där 100% går till barn och unga i Ukraina. Mer information finns här.

Det långsiktiga arbetet i Ukraina

KFUM Sverige har ett aktivt samarbete med YMCA i Ukraina sedan mer än 20 år. KFUM stöttar YMCA i Ukraina och deras lokala medlemsorganisationer och unga ledare. Sedan 2014 har ett intensivt arbete med internflyktingar i Ukraina pågått. I och med kriget har detta behov ökat markant, men det finns erfarenhet och en framtagen infrastruktur att luta sig mot. Denna skalas nu upp för att kunna hjälpa fler.

Sedan kriget bröt ut har 16 lokala YMCAs i Ukraina ställt om till att hjälpa människor på flykt och behövande i städer som befinner sig under attack. I den akuta fasen handlar det främst om att öppna upp lokaler och boenden för att ta emot människor på flykt, att dela ut nödhjälp till flyktingar och sårbara grupper, hjälpa äldre att ta sig till skyddsrum och att påbörja traumabearbetning hos barn och unga. KFUM Sverige stöttar även YMCA i Rumänien och Moldavien som både hjälper flyktingar som tagit sig över gränsen och för in förnödenheter till behövande som är kvar i Ukraina.

YMCA Ukraina är sedan tidigare del av YMCA Europas projekt ”Roots for Peace” där unga ledare lär sig att arbeta före, under och efter en aktiv konflikt samt får kunskaper om hur de kan skapa en fredskultur omkring sig. Tillsammans med europaförbundet och flera europeiska YMCAs är vi i färd med att ta fram ett koncept för att arbeta med psykosocialt stöd nu och framåt för unga ukrainare, både de som stannat kvar och de som lever som flyktingar runt om i Europa.

Vad händer efter kriget?

För många av oss känns det kanske lite konstigt att ställa sig den frågan redan nu. Men det är viktigt att se till långsiktigheten för att – förr eller senare – kommer situationen gå in i en ny fas. Som sagt har KFUM länge samarbetat med YMCA i Ukraina och det arbetet kommer fortsätta även när kriget är över. Då kommer behoven av återuppbyggande vara enorma och vi är övertygade om att många kommer vilja stötta detta.

För oss handlar återuppbyggandet främst om att skapa förutsättningar för unga människor att aktivt bidra till att bygga en framtid, för sig själva och för landet och att få möjlighet att läka. Vi är också övertygade om att fler organisationer kommer vilja säkra upp att deras insamlade medel faktiskt når fram och att många kommer vara kloka nog att vilja bidra till ett redan upparbetat system med lokalorganisationer på plats. Vi är redo att säkerställa detta tillsammans med samarbetspartners.

Vi vet också att många av de människor som flytt till Sverige nu kommer att etablera sig här och kommer stanna kvar även efter att kriget tagit slut. Många kommer att ha hittat sin plats i tillvaron inom KFUM-rörelsen tack vare er alla som varje dag jobbar för att alla unga – oavsett förutsättningar och bakgrund – ska ha en plats dit de är välkomna och där de uppmuntras till att nå sin fulla potential.

Fortsätt ert grymma arbete, gör det ni är bäst på och hör av er till KFUM Sveriges kansli så vi kan stötta er att göra det ännu mer!

Alexander Clemenson
Generalsekreterare KFUM Sverige