Skip to content KFUM's logga
Sök

KFUM-fonden

Fondens övergripande syfte är att stödja lokala KFUM-föreningar och individuella medlemmar.

Sök bidrag ur KFUM-fonden

Fondens övergripande syfte är att stödja lokala KFUM-föreningar och individuella medlemmar. Du kan söka bidrag för exempelvis:

 • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar.
 • Nyskapande projekt och verksamheter, i linje med KFUM Sveriges verksamhetsinriktning.
 • Utbildningar, arrangemang, projekt, möten, utbyten etc. som kommer KFUMs verksamhet till gagn.

ALLMÄNNA KRITERIER FÖR ANSÖKAN TILL KFUM-FONDEN

 • Ansökningar ska vara i linje med KFUM Sveriges värdegrund, policys och strategi.
 • Ansökan ska beskriva och motivera hur projektet relaterar till fondens syfte och kriterier.
 • Ansökan ska beskriva hur KFUMs ungdomsverksamhet gagnas.
 • Ansökan ska inkludera en tydlig budget.
 • Ansökningar om att starta ny verksamhet, bör inkludera en förklaring om hur projektet planeras att finansieras efter fondbidraget använts.
 • Fonden strävar efter geografisk och verksamhetsmässig spridning samt spridning mellan föreningar.
 • Föreningar som är medlemmar i KFUM Sverige och har medlemsrapporterat föregående år får ansöka om medel ur KFUM fonden.
 • En förening kan beviljas max 10 % av den totala årliga KFUM-fonden. Först om det finns medel kvar i fonden vid stipendiekommitténs sista möte för året, kan undantag göras från denna regel. Alla individer söker som en del av sin förening.

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR SÖKANDE FÖRENINGAR

 • Unga är projektets huvudsakliga målgrupp och/eller initiativtagare.
 • Graden av samarbeten mellan olika KFUM-verksamheter.

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR SÖKANDE INDIVIDER

 • Individer som är medlemmar i en förening ansluten till KFUM Sverige får ansöka om medel ur KFUM-fonden. I ansökan ska det framgå vilken förening hen är ansluten till.
 • Att bidraget kommer unga under 25 år tillgodo.

BIDRAG GES INTE TILL

BIDRAG GES INTE TILL

Deltagande på andra organisationers årsmöten, mötesplatser eller utbildningar om det inte finns en tydlig motivering till hur detta gynnar lokal KFUM-verksamhet. Kostnader för föreningars löpande verksamhet, t.ex. löner. Projekt som har fått finansiering från KFUM-fonden tre år i rad. Materialinköp. Om ansökan främst gäller material ska den inte godkännas. Kostnader som söks i efterhand. Resor söks i förhand utifrån uppskattat belopp och betalas ut i efterhand utifrån det faktiska beloppet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Resekostnader kan beviljas med upp till 1500 kr/person för resor inom Sverige och Norden, och med upp till 3000 kr/person för internationella resor utanför norden. Undantag kan göras för de föreningar som p.g.a. sin geografiska placering har högre resekostnader eller för särskilda internationella uppdrag.

KFUM-Fonden Ansökan

 • 1

  Bra att tänka på innan ansökan!

  Skicka in ansökan i tid så att beslut hinner fattas innan projektstart.

 • 2

  Ansökningsdeadlines 2024

  31 januari
  31 mars
  31 maj
  31 augusti
  31 oktober

 • 3

  Välkommen med din ansökan!

  KFUM Sverige behåller rätten att avslå en ansökan även om den uppfyller alla kriterier.

REDOVISNING KFUM-FONDEN

Redovisningen är viktig för att stipendiekommittén ska kunna följa projektens genomförande, för att hålla koll på vart pengarna tagit vägen och för att rörelsen ska kunna lära sig av de slutsatser du/ni dragit under projektets gång. Kom ihåg att använda samma projektnamn som i ansökan!

FRÅGOR OCH SVAR OM KFUM-FONDEN