Skip to content KFUM's logga
Sök

Årets Elsa & Williams

KFUM Sveriges

Elsa och Williams stipendier

För att premiera ideella insatser och lyfta fram goda exempel av det fantastiska arbete som sker ute i KFUM-rörelsen avsätter KFUM Sverige varje år medel för att dela ut två stipendier; Årets Elsa och Årets Williams.

Årets Elsa

Syftet med stipendiefonden är att inspirera och stärka engagemanget och drivkraften hos KFUK-KFUM ledare genom att lyfta och premiera goda exempel på ledarskap och/eller engagemang inom rörelsen i Sverige. Årets Elsa ska vara en föreningsmedlem, av valfri könsidentitet, som på ett inspirerande sätt levandegör och/eller speglar KFUM rörelsens ändamål med ett ledarskap och/eller engagemang som särskilt främjar unga tjejer, kvinnor och/eller icke-binära.

Vem var Elsa?

Elsa Cedergren var en aktiv och inspirerande ledare för KFUK i Sverige och världen. Hennes insatser för KFUK är enastående, och spåren efter hennes insatser är fortfarande tydliga i dagens arbete inom KFUK-KFUM i Sverige.

Elsa Cedergren var ordförande för KFUKs riksförbund 1925-43, flickscoutchef 1929-51 samt ordförande för KFUKs triangelarbete 1937-50. Mellan 1938-51 var hon även vice ordförande i KFUKs världsförbund. Vid Elsa Cedergrens 90-årsdag 1983 samt vid hennes bortgång 1996 samlades pengar till en fond för kvinnoarbete inom KFUK-KFUM.

För att driva bra arbete behövs bra ledare. Förbundsstyrelsen beslutade 2005 att kalla denna fond Elsa Cedergrens minnesfond och att använda den till att premiera gott ledarskap inom KFUK- KFUM genom att varje år utse ”Årets Elsa”

Årets Williams

Syftet med stipendiefonden är att inspirera och stärka engagemanget och drivkraften hos KFUMs ledare genom att lyfta och premiera goda exempel på ledarskap och/eller engagemang inom rörelsen i Sverige.

Årets Williams ska vara en föreningsmedlem, av valfri könsidentitet, som på ett inspirerande sätt levandegör och/eller speglar KFUM rörelsens ändamål med ett ledarskap och/eller engagemang som särskilt främjar unga killar, män och/eller icke-binära.

Vem var Williams?

Williams hette George i förnamn och föddes 1821 i Genève och som ung beskrev han sig som slarvig, tanklös och gudlös.

Efter en olycka skickades han till London och började jobba som butiksbiträde. Detta påverkade honom i positiv riktning och han engagerade sig i kyrkan.

George Williams grundade YMCA i skuggan av 1800-talets England med sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor och fattigdom för att hitta en meningsfull fritid för unga.

År 1851 stod London värd för ”The Great Exhibition” (senare känd som just Londonutställningen). Detta gyllene tillfälle tog George naturligtvis väl hand om genom att missionera om såväl kristligheten som om sitt skötebarn YMCA.

Följden blev att rörelsen spred sig till andra länder i världen. När den världsvida organisationen var ett faktum. George uppmärksammades för sina samhällsinsatser bl a genom att adlas av drottning Victoria. Därför står han som förebild för Årets Williams.

Kriterier för ansökan/nominering

  • Den sökande/nominerade ska vara medlem i en KFUM-förening vid ansökan/nominering.
  • I ansökan/nomineringen ska det finnas en tydlig motivering om hur den sökande/nominerade lever upp till beskrivningen av Årets Elsa/Williams, gärna inkluderande/bestående av exempel från den sökande/nominerades arbete i KFUM-rörelsen.

Vad får den som blir Årets Elsa eller Williams?

  • Respektive stipendium utgår om 10 000 kronor och delas alltid ut som uppmuntran för det arbete som de tilldelade utför/utfört. Inget krav om återrapportering finns.
  • KFUM Sverige är måna om att lyfta fram både sökande och stipendiater och hoppas med Årets Elsa och Årets Williams kunna inspirera framtida medlemmar att både söka själva samt nominera andra.

Nominering

Årets Elsa och årets Williams utses av KFUM Sveriges styrelse. Utdelning sker på KFORUM 2024 som äger rum 8-10 november.

Nomineringar

Nomineringarna till stipendiet ska vara riksförbundets kansli till handa senast den 2 oktober. Nominering kan göras av förening, distrikt eller KFUM Sveriges styrelse.

Vilka som tilldelas Elsa 2023 och Williams 2024 kommer tillkännages på KFORUM som äger rum i Ljungskile den 8-10 november.

2022 års stipendiater

  • Årets Elsa 2022

    2022 tilledelades årets Elsa: Engla Lowén från KFUM Aikido i Uppsala.

  • Årets Williams 2021

    2022 tilledelades årets Elsa: Jacob Tinér från Sparreviken, Ljungskile.