Delta i nationell ungdomskartläggning!

13 december 2022

Just nu genomför KFUM Sverige en nationell kartläggning av ungas makt kopplat till internationella utvecklingsfrågor. Vill du också vara med och bestämma?

Svara då på enkäten som finns länkad här nedanför. Alla svaranden får möjlighet att berätta vad de tycker i olika frågor och hur de uppfattar att deras egen makt påverkas av faktorer så som ålder, könsidentitet, socioekonomisk status och etnicitet. Delta och dela gärna undersökningen med andra unga. Alla som deltar får, utöver att få vara med och bestämma, möjlighet att vinna priser!

Här hittar du enkäten.