Bli en del av KFUM Sveriges östprojekt!

03 maj 2021

KFUM Sverige söker föreningar som har goda erfarenheter av att skapa inkluderande och involverande verksamhet av och för unga och som vill utveckla det ytterligare genom internationellt utbyte.

Vad och hur

Under de kommande tre åren kommer KFUM Sverige tillsammans med våra partners i Belarus och Ukraina att utveckla ett koncept som vi kallar för Y-Spaces. Vi vill att Y-Spaces ska vara mötesplatser där unga kan utvecklas och som unga utvecklar genom sina lokala YMCAs. Det ska vara inkluderande, tillåtande och kreativa platser dit unga kan komma för att få nya kunskaper, stöd i sin utveckling och för att ta ansvar för sitt lokalsamhälles utveckling.

Vi tror att det finns många bra erfarenheter och idéer i den svenska KFUM-rörelsen och att det är många som vill arbeta mer med att utveckla inkluderande, tillåtande och kreativa mötesplatser och därför vill vi involvera svenska KFUM-föreningar genom utbyten.

Vilka föreningar vi söker

Nu söker vi föreningar som vill engagera sig internationellt och utvecklas tillsammans med våra partners i Belarus och Ukraina. Vi söker i första hand föreningar som driver egen öppen verksamhet för unga, men det kan även vara en förening som genom till exempel läger- eller idrottsverksamhet är duktiga på att skapa en inkluderande miljö där unga kan utvecklas och har erfarenhet av att involvera unga som tidigare stått en bit ifrån föreningslivet. Vi vill att deltagarna i utbytena är 18-30 år och antingen är erfarna aktiva ledare i föreningen eller anställda som jobbar direkt gentemot unga.

Vad det innebär för deltagande föreningar

Genom programmet får ni och era unga aktiva ledare en levande relation med våra partners i öst och inte minst deras unga som är aktiva på lokal nivå. Vi kommer att arrangera både digitala och fysiska utbyten med unga från Belarus och Ukraina. Träffarna kommer att fokusera på det som nämns ovan men även andra ämnen och teman som de aktiva i utbytet identifierar.

Störst fokus kommer såklart att ligga på unga aktiva ledare/anställda inom ramen för utbytena men vi ser föreningens aktiva deltagande som en förutsättning för att engagemanget ska förbli levande under de kommande tre åren och gärna mer därtill. Vi tror även att det här engagemanget kommer ge ringar på vattnet och vi kommer under tiden att titta på ytterligare möjligheter att stärka och fördjupa det.

Om pandemin tillåter kommer vi att arrangera en första uppstartsträff på plats i Ukraina i oktober 2021. På den ser vi gärna att ni kan delta med 2-3 unga ledare samt en anställd eller förtroendevald.

Så här ser upplägget ut:

  • 2-3 digitala träffar per år
  • 1 fysisk träff per år i partnerländer och Sverige (ca 6 deltagare per land)
  • KFUM Sverige samordnar och sköter den praktiska planeringen – det ska vara lätt för föreningen att vara med
  • Föreningen tar ansvar för att marknadsföra samarbetet gentemot era egna aktiva och tar ansvar för sitt deltagande

Nästa steg!

Om din föreningen redan nu vet att det här är något för er eller om ni vill veta mer, kontakta Martin på KFUM Sveriges kansli. Vi vill ha din förenings intresseanmälan senast 30 maj.

Till att börja med söker vi två föreningar till utbytet och de kommer att väljas ut utifrån sitt engagemang och erfarenheter av att jobba med inkluderande mötesplatser och de behov som finns hos våra partners.