Riksrevisionens rapport om Allmänna arvsfonden saknar kännedom om civilsamhällets utmaningar

11 april 2024

Den femte mars kom riksrevisionens rapport, Allmänna arvsfonden – pengar som söker mening (RiR 2024:2). Rapporten menar att Allmänna arvsfonden får in mer pengar än den hinner dela ut. Samtidigt som kontrollen av de organisationer som ansöker om bidrag anses vara otillräcklig. Slutligen rekommenderar Riksrevisionen att Allmänna arvsfonden bör avvecklas.

Som Sveriges bredaste ungdomsrörelse, med många lokala insatser och föreningar vars verksamheter inte hade varit möjliga utan Allmänna arvsfondens bidrag ställer vi oss frågande till Riksrevisionens påståenden och rekommendation.

Fler satsningar behövs

I tider då det behövs mer satsningar på civilsamhällets bidrag för att motverka rekryteringen av unga till brottslighet anser vi att investeringarna i detta bör öka. Med en regering som prioriterar brottsbekämpning före brottsförebyggande åtgärder borde Allmänna arvsfonden vara extra viktig att bevara. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att Allmänna arvsfondens medel inte är skattepengar utan är medborgarnas pengar. Pengar som gynnar barn, äldre och människor med funktionsvariationer.

Här redovisar vi de punkter vi ställer oss frågande till.