Så bidrar unga i KFUM till demokratin!

06 december 2021

Den 6-7 december arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg och KFUM deltar med både panelsamtal och aktiviteter. Temat för årets Mänskliga Rättighetsdagar är demokrati och därför har vi ställt oss frågan; på vilket sätt bidrar föreningslivet till demokratin?

KFUM Sveriges medlemsföreningar gör allt ifrån basket- och fussballträningar till sommarläger och scoutverksamhet. Även fast vi har föreningar som arbetar med frågan om jämlikhet och jämställdhet, är demokrati kanske inte det första en tänker på när en hör KFUM. Trots det menar vi att allt det som KFUM Sverige och våra föreningar gör bidrar till att skapa, stärka och upprätthålla demokratin. Här ger vi några exempel på hur:

  • KFUM Göteborgs actionsporthall som är byggd för och av unga, utifrån ungas egna önskemål och behov. Unga är med och påverkar och fattar beslut som rör föreningen, hur de ska arbeta och hur actionsporthallen ska se ut. Det är verkligen att träna sig på demokrati och delaktighet!
  • KFUM Jönköping har, liksom många andra KFUM-föreningar, verksamhet som är öppen för alla unga och gratis att delta i. I deras verksamheter möter ledarna barn och unga som av olika anledningar har det kämpigt. Det kan vara kopplat till mobbning, att inte ha fullt närvarande föräldrar eller att ha det tufft ekonomiskt. I KFUM får de bygga sitt självförtroende, lära sig nya saker och få vänner och nya nätverk. Det skapar förutsättningar för alla unga att vara delaktiga i samhället.
  • Vi vet att ojämlikheterna i samhället är stora och att detta även speglas i vilka som oftast deltar i föreningslivet. KFUM Linköping Bollihop skapar möjligheter för alla tjejer, oavsett bostadsområde eller bakgrund, att idrotta och utvecklas i sitt närområde. De erbjuder öppna och kostnadsfria träningar i Berga, Ryd och Skäggetorp där unga tjejer får utvecklas som ledare och vara med och bygga ett demokratiskt samhälle i sina närområden.

Det här är bara tre exempel på föreningar inom KFUM och hur deras verksamheter bidrar till demokratin, och vi vet att det finns många, många fler exempel! KFUMs syfte är att skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Genom alla föreningars gemensamma fokus på ungas utveckling och delaktighet bidrar KFUM-rörelsen till ett demokratiskt samhälle där ungas röster får höras och spelar roll.

ungas påverkan diagram

Arbetet som görs av unga inom föreningslivet är en viktig byggsten för demokratin och därför deltar vi under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg för att lyfta frågan om unga i civilsamhällets roll för demokratiskapande. Vi deltar med följande aktiviteter:

  • Panelsamtal om föreningslivets roll som demokratiskola (6 december kl. 11-12).
  • Fredstorget: tillsammans med KFUM Fryshuset Fritid Väst kan du lära dig att göra beats och måla graffiti på temat ”Vad är mänskliga rättigheter för dig?”. Du får även höra mer om hur KFUM arbetar med demokrati och hållbarhetsfrågor och pyssla med återbrukat material tillsammans med KFUM Göteborg (6-7 december).