Rösta ja till EU-direktivet CSDDD

14 mars 2024

KFUM Sverige arbetar för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Därför stöttar vi tillsammans med förslaget till EU-direktivet CSDDD.

I en värld där 25 miljoner är fast i tvångsarbete, 160 miljoner barn arbetar och 2 400 träd huggs ner varje minut behöver vi reglera företags ansvar för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Ändå har Sverige tidigare aviserat att man tänker rösta nej till EU-direktivet CSDDD. När nu en ny kompromiss ligger på bordet vill vi med kraft uppmana Sverige att rösta ja.

Över ett decennium har passerat sedan antagandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Ändå visar studier att en majoritet av företag fortfarande inte tar aktivt ansvar för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i sina globala värdekedjor.

Det är bland annat därför som EU-kommissionen år 2020 inledde ett arbete med att ta fram ett direktiv som reglerar företags ansvar och introducerar harmoniserade regler inom EU. Direktivet, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), har förhandlats sedan dess, med alla möjligheter att introducera förändringar och hitta kompromisser. I december nåddes till slut en överenskommelse mellan medlemsländernas regeringar och Europaparlamentet. Den slutgiltiga omröstningen för att godkänna lagtexten, vanligtvis en ren formalitet, skulle ske i februari i år.

Sverige har aviserat att de tänker rösta nej till CSDDD-direktivet

En omröstning har ännu inte hållits eftersom några länder i sista stund börjat vackla. Sverige är dock det enda landet som tidigare meddelat att man tänker rösta nej. Detta samtidigt som regeringen utmålar Sverige som ett föregångsland för hållbart företagande.

För oss, undertecknande organisationer, fackförbund och akademiker, är detta både djupt olyckligt och förvånande. Inte minst då det i Sverige och övriga Europa finns ett starkt stöd för direktivet från en bred grupp intressenter, däribland stora och små företag och flera näringslivs- och civilsamhällesorganisationer. Dessutom visar undersökningar att över 80 procent av befolkningen i EU vill se tydliga krav när det gäller företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.

Det finns ett utbrett stöd

Utöver stödet från företag och civilsamhälle, publicerade flera FN-organ nyligen ett gemensamt brev för att uppmana EU:s regeringar att anta direktivet. Även svenska myndigheter, såsom Statskontoret och Institutet för mänskliga rättigheter, har påpekat bristen i svensk lagstiftning och därmed behovet av den här typen av direktiv.

I stället för att agera utifrån detta breda stöd, har Sverige valt att motarbeta en unik chans att introducera gemensamma spelregler för att hantera några av vår tids viktigaste utmaningar. När ett reviderat förslag nu ligger på bordet är det dags att regeringen visar kompromissvilja och handlingskraft. Det finns fortfarande en chans att få till ett direktiv som kommer spela stor roll för mänskliga rättigheter, miljö och sund konkurrens mellan ansvarsfulla företag. Vi uppmanar regeringen att ta den och rösta ja till direktivet.

Undertecknande organisationer

Swedwatch

Fairtrade Sverige

Naturskyddsföreningen

ForumCiv

Oxfam Sverige

Act Svenska Kyrkan

Union to union

Diakonia

Amnesty Sverige

ActionAid Sverige

Plan International Sverige

Fonden för mänskliga rättigheter

Kristna Fredsrörelsen

Svenska FN-förbundet

Olof Palmes Internationella Center

IM, Individuell Människohjälp

PMU

Right Livelihood

Operation 1325

Kvinna till Kvinna

Barnfonden

Afrikagrupperna

IOGT-NTO Movement

Östgruppen

Svenska Västsaharakommittén

Jordens Vänner

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm)

Latinamerikagrupperna

WaterAid Sverige

Fair Action

Erikshjälpen

Läkarmissionen

Ekobanken medlemsbank

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Vänsterns Internationella Forum

KFUM Sverige 

Praktisk Solidaritet

Svalorna Latinamerika

Svalorna Indien Bangladesh

Framtidsjorden

 

Fackförbund

IF Metall

Finansförbundet

Vårdförbundet

Byggnads

SACO

Handels

Vision

Akademikerförbundet SSR

Fackförbundet ST

 

Akademiker

Lin Lerpold, docent, Handelshögskolan i Stockholm

Cecilia Solér, Docent i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Örjan Sjöberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Deniz Kellecioglu, Universitetslektor vid Göteborgs Universitet

Frans Prenkert, professor, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Shruti Kashyap, universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Irene Molina, professor, Uppsala universitet

Emilene Leite, Universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Vojtech Klézl, Universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Lars-Gunnar Mattsson, professor em., Handelshögskolan i Stockholm

Karen da Costa, Universitetslektor vid Göteborgs Universitet

Håkan Rodhe, universitetslektor, Lunds universitet

Beatrice Crona, Professor, Stockholms Resilienscenter, Stockholms Universitet och Global Economic Dynamics & the Biosphere Academy Programme, Kungliga Vetenskapsakademin

Andréas Litsegård, universitetslektor vid Göteborgs universitet

Erik Andersson, docent, Göteborgs universitet

Eric Boyd, senior lecturer, Göteborgs Universitet

Duncan Levinsohn, universitetslektor, Handelshögskolan vid Jönköping University

Mikela Lundahl Hero, universitetslektor vid Göteborgs universitet

 

Människorättsjurister:

Parul Sharma, människorättsjurist och hållbarhetsexpert

Theo Jaekel, människorättsjurist