Möt Mira från KFUM Sveriges styrelse

22 mars 2024

Mira har en civilingenjörsutbildning i tekniskt fysik och arbetar till vardags som data engineer på ett konsultbolag i Stockholm.

Miras KFUM-resa inleddes 2012 som ledare på lägergården Alnäs som drivs av KFUM Uppsala. Där arbetade hon som ledare i 9 år varav de tre sista åren som lägerchef.

Mira har även varit engagerad i KFUM Uppsalas fritidsgård i Gottsunda där hon har arbetat som ledare för barn och ungdomar.