Möt KFUM Sveriges nya verksamhetsutvecklare

18 maj 2022

Vi på KFUM Sveriges kansli har fått en ny kollega! Den 9 maj påbörjade Sewit Seghiddotter sitt uppdrag som verksamhetsutvecklare inom föreningsstöd hos oss. Sewit har bland annat en bakgrund inom civilsamhället och har under flera år arbetet med barn- och ungdomsfrågor. I sin nya roll som verksamhetsutvecklare kommer Sewit främst arbeta i nära dialog med våra medlemsföreningar och regioner.

Välkommen Sewit! Vill du berätta lite om dig själv?

– Jag är 29 år, bor i Kista utanför Stockholm och är utbildad socionom. Jag tog min examen 2017. På fritiden är jag engagerad i Löparakademin. Det är en organisation som använder löpning som verktyg för att arbeta med jämlik hälsa och social inkludering. Sedan gillar jag även att resa och umgås med mina vänner.

Vad gjorde du innan du började hos oss?

–  Innan jag började på KFUM Sverige jobbade jag på Fryshuset med ett projekt som heter Lampan. Projektet går ut på att stötta ungdomar att hitta vägar mot studier och arbete. Före det var jag projektledare på Goodsport. Där arbetade jag med projektet Skolträffen som syftar till att skapa möten mellan skolelever från olika socioekonomiska bakgrunder. Innan dess jobbade inom Socialtjänsten och på en fritidsgård i centrala Sundbyberg.

Vad går ditt uppdrag som verksamhetsutvecklare ut på?

– Mitt uppdrag är främst att stötta våra medlemsföreningar. Det kan handla om allt ifrån att hjälpa till med deras bidragsansökningar till att uppmärksamma vad de gör och agera bollplank i frågor som rör lokal föreningsutveckling. Jag kommer även jobba med rörelsens regionala omorganisering som sker just nu.

Varför sökte du dig till KFUM Sverige?

– Jag sökte mig till KFUM Sverige för att jag tycker att föreningslivet spelar en väldigt stor och viktig roll i det svenska samhället. Jag har varit involverad i många olika föreningar och jag har sett hur föreningslivet har hjälpt ungdomar att utvecklas. Därför tycker jag det är viktigt att vi värnar om allt det som föreningslivet står för.

Det märks att du brinner för ungas rättigheter. Hur tänker du kring det?

– Ja, jag brinner för att ungdomar ska känna sig inkluderade i samhället. Jag tycker det är oerhört viktigt att ungdomar känner sig hörda och sedda. Det finns så mycket potential hos unga som vuxenvärlden ibland bortser ifrån. Det är något som jag tycker föreningslivet är bra på – att lyfta fram röster som inte alltid blir hörda.