Inkludera unga i framtidsarbetet mot droger

29 april 2024

Den 24 april gick remisstiden för att svara på regeringens propposition Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus SOU 2023:62, det är en gedigen utredning som tar upp många delar av arbetet för att minska droganvändningen och dess konsekvenser.

En propposition som om den blir lag kommer att leva länge och påverka många unga människor nu och i framtiden. Drogpolitik är inte KFUM Sveriges huvudsakliga spår, men dess konsekvenser för unga i deras vardag påverkar våra föreningars medlemmar i allra högsta grad. Därför har KFUM Sverige valt att skicka in sin mening i den delen som berör unga människor. Vi har skrivit kort och enkelt så att den blir tillgänglig för våra medlemmar.

Här kan du läsa den: Remiss till SOU 2023-62_KFUM

Sammanfattning

KFUM Sverige ser positivt på regeringens ambition att minska narkotikaanvändningen hos unga då droganvändningen är starkt kopplade till den organiserade brottslighet som idag är ett hot mot unga. Vad KFUM Sverige vill tillföra till denna proposition är vikten av att inkludera föreningslivet i det drogförebyggande arbetet, att arbeta långsiktigt och att målgruppsanpassa drogförebyggande budskapet utan att se på barn och unga som en homogen grupp.