Grattis distrikt Mitt

30 januari 2024

Vi säger grattis till distrikt mitt som numera har en egen hemsida. Sedan den nya distriktsindelningen som trädde i kraft i januari 2023 har KFUMs nya distrikt haft möjligheten att utveckla en lokal hemsida där det kan marknadsföra sina aktiviteter och även kommunicera med medlemmar och andra intressenter.

KFUM nya distrikt”På distrikt mitts hemsida finner du aktuell information, allt ifrån utbildningsmöjligheter till vad du som medlemsförening kan få för stöd från oss.” säger John Salomonsson, verksamhetsutvecklare i KFUMs distrikt Mitt

Du hittar en länk till nya hemsidan via denna länk.