Föreningslivet behöver mer stöd och tydligare riktlinjer

04 maj 2021

Pandemin har påverkat barn och ungas fysiska och psykiska välmående rejält. Vi behöver nu hjälpas åt att upprätthålla någon slags normalitet med hjälp av utökat stöd och tydligare riktlinjer för olika verksamheter.

KFUM Sverige företräder en rörelse med 150 föreningar och över 50 000 medlemmar runtom i hela landet. Föreningar som bedriver väldigt olika typer av verksamhet men med en sak gemensamt, att verksamheten bedrivs för och av unga. Vi är varken renodlade inom idrott, inom lägerverksamhet eller scouting, vi är alla tre och mycket mer. Vi har bland annat basketklubbar, fotbollsföreningar, scouter och rollspelare. En KFUM-förening kan vara det mesta från A till Ö så länge barn och unga står i fokus. Många föreningar har också olika verksamhet under samma tak.

Vi är inte de enda som sett med oro på utvecklingen för barns fysiska och psykiska hälsa under den senaste tiden. Folkhälsomyndigheten själva har i sin utredning konstaterat att “den pågående pandemin medför ytterligare utmaningar för barn och ungas psykiska hälsa och för deras möjligheter till fysisk aktivitet”. I samma utredning fastställs att skolbarn som är fysiskt aktiva upplever bättre psykisk hälsa. Det behöver vi alla vara med och främja, nu mer än någonsin men vi behöver göra det med samma förutsättningar och spelregler.

Som KFUM-förening med olika verksamheter under samma tak är förutsättningarna ofta att ett vägval måste göras. Har föreningen idrottsverksamhet kan den bli beviljad ett så kallat LOK-stöd via Riksidrottsförbundet. Övrig ungdomsverksamhet hamnar under MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En förening som har både idrottsverksamhet och annan verksamhet tvingas helt enkelt att välja vilken del av verksamheten som “ska få stöd”.

Vi välkomnar förstås allt stöd som går att uppbringa för barn och ungas organisering men ställer oss frågande kring skillnaderna på stöd och stöd. Att idrott får 920 kr per medlem och scouter 57 kr per medlem är en märkbar skillnad. Än mer ställer vi oss tveksamma till att det finns barn och unga som helt exkluderas från möjligheten att få stöd. För att undvika diskriminering av vissa verksamheter och vissa unga behöver stöden utgå från hur unga organiserar sig.

KFUM Sverige har med detta som grund tre krav:

  1. Ett ökat stöd som kommer alla barn och unga till gagn på lika villkor. Som tilldelas alla typer av verksamheter i samma utsträckning. Psykisk ohälsa förebyggs även med annat än rörelse. Social samhörighet, kamratskap eller körsång kan påverka välbefinnandet i samma höga grad.
  2. Föreningar som bedriver en varierad verksamhet ska inte behöva välja LOK-stöd från Riksidrottsförbundet eller statsbidrag från MUCF. Det resulterar ofta i att den ena verksamheten går underfinansierad.
  3. Att Folkhälsomyndigheten och regeringen prioriterar direktiv till föreningslivet i högre grad än tidigare. Bara inom KFUM väntar tusentals barn på besked om deras efterlängtade sommarläger ska bli av. Ta hjälp av oss inom föreningslivet att ta fram gångbara direktiv snabbare. För det berör så många barn och deras hälsa.

Vi älskar bredden i våra föreningar. Det är det som gör oss i KFUM unika. Det är inget som ska ligga våra verksamheter till last utan det måste ses som en styrka. Vi måste kunna verka på samma spelplan som alla andra föreningar och samtidigt låta unga sätta agendan för vad som är viktigt och hur de vill organisera sig. Det är vad alla unga förtjänar.

Alexander Clemenson
Generalsekreterare KFUM Sverige

 

 

Var med och stöd KFUMs arbete för barn och unga med en gåva!
SWISHA valfritt belopp till 901 85 57. Tack för din gåva!