Skip to content KFUM's logga
Sök

Försäkringar

Om KFUM Sveriges

Försäkringar

KFUM Sverige har en olycksfallsförsäkring som täcker alla medlemmar i alla våra föreningar. Vi har även en reseförsäkring som omfattar anställda och förtroendevalda som reser genom sin roll i KFUM. Här nedan kan du läsa mer om respektive försäkring. Det finns även information om hur du går till väga om din förening har mer specifika försäkringsbehov.

Olycksfallsförsäkringen

KFUM Sveriges olycksfallsförsäkring täcker alla medlemmar i alla våra föreningar och regioner samt deltagare som provar på aktiviteter i föreningarna. Den täcker även ett antal utländska besökare per år, till exempel praktikanter, utbyten och utländska lägerdeltagare. Försäkringen har tillägg för att täcka parkour och freerunning men gäller inte klättring.

Vår olycksfallsförsäkring kan tillämpas av föreningar som ej har en egen försäkring eller vars medlemmar ej täcks av Riksidrottsförbundets försäkring för idrottsföreningar eller Scouternas medlemsförsäkring.

Bra att veta

  • Olycksfallsförsäkringen är tecknad med Ålands Försäkringar.
  • Försäkringsnumret är 25-2010619-034.
  • Vid skada kontakta Skadekonsult, 08-737 85 00.
  • Observera att behörig från KFUM Sverige behöver intyga att skadelidande omfattas av KFUM Sveriges försäkring. Kontakta KFUM Sveriges medlemsstöd Ida Wahlström för att få hjälp med detta.
  • Vid frågor om försäkringen kontakta Försäkringskompetens.

Reseförsäkringen

Vår reseförsäkring omfattar anställda och förtroendevalda som reser genom sin roll i KFUM – oavsett om det är på uppdrag från föreningen, regionen eller KFUM Sverige. Försäkringen gäller både internationellt och i Sverige och har extra skydd mot avbokning och krisförsäkring.

Kontakt oss på KFUM Sverige för mer information.

Specifika försäkringsbehov

Vi har ett avtal med försäkringsförmedlaren Försäkringskompetens som kan stötta er förening med mer specifika försäkringsbehov som vi inte kan lösa nationellt, till exempel fastighetsförsäkring och försäkringar för klättring.