Youth Embrace

KFUM Sverige arbetar i Belarus och Ukraina med att skapa demokratiska organisationer, där unga ledare kan göra sin röst hörd och tar en självklar plats i styrelser eller utskott. Skolsystemet i Belarus och Ukraina uppfostrar inte kritiskt tänkande och oberoende medborgare som vet sina rättigheter och kan ställa makthavarna till svars. Det är något som vi vill ändra på tillsammans med partnerorganisationerna.

Efter Sovjetunionens fall har både Ukraina och Belarus gjort vissa framsteg och människor har bättre möjligheter idag än 1991. Men många unga brottas med värderingsvakuum, hopplöshet och dystra framtidsutsikter om man saknar kontakter eller pengar. Det leder inte sällan till missbruk och kriminalitet.

Pågående väpnad konflikt i östra Ukraina har skakat om samhället fullständigt. Familjerna har tvingats fly till andra fredliga städer och börjat sina liv från noll. KFUM Sverige är en av dem få svenska organisationer som har en möjlighet att verka i konfliktregioner.

Vi tror på att när unga människor får rätta verktyg och kunskap om demokrati i praktiken, kan dem påverka sina organisationer och på sikt även sina egna liv och lokala samhällen. Genom att få utbildning i socialt entreprenörskap kan dem skapa och få jobb medan dem fortfarande bidrar till samhället på ett positivt sätt.

Marta Huretska, volontär från YMCA Lutsk i Ukraina berättar:

“Det sägs att i Ukraina idag finns en miljon internflyktingar. Det är en helt ny situation för oss. Jag träffar ungdomar som vill utvecklas, göra saker, uppleva saker… men inte många av dem har möjligheter och kan få ett bra liv. Därför kan YMCA-rörelse ge dem helt nya perspektiv på världen och sitt eget liv.. ”

Tack vare KFUM:s arbete kan unga människor:

  • Få konkreta verktyg för att kunna göra sin röst hörd och kunna påverka och ta plats i styrelse
  • Gå sommarskola och lära sig mer om mänskliga rättigheter och hur man kan skydda dem
  • Gå vidare efter det man har sett under väpnad konflikt i östra Ukraina och få framtidstro

One Pager om Youth Embrace

Var med och bidra!

Vill du stödja KFUM:s arbete i Belarus och Ukraina? Ge en gåva via Swish till 123-9018557 eller plusgiro 90-1855-7. Märk utbetalningen med ”Youth Embrace”

Är du nyfiken på Östprogrammet eller vill din lokalförening sätta ingång ett samarbete där?

Hör av dig till KFUM Sveriges Internationella Sekreterare Martin Hedberg
Tel: +46 (0)8-677 30 30 Mail: martin.hedberg@kfum.se