Skip to content KFUM's logga
Sök

En viktig fråga värd att ställas:

Varför ska jag stötta KFUM?

Vi förstår, det finns många organisationer som förtjänar en gåva från dig och vad är det som gör att just KFUM Sverige förtjänar dina slantar? Historiskt sett har KFUM Sverige inte jobbat aktivt med insamling men under 2021 har detta förändrats. Vi är en medlemsorganisation och KFUM Sverige har cirka 150 föreningar som i sin tur har runt 50 000 medlemmar. Föreningarna är vad man kan kalla våra medlemmar och vi gör allt vi kan för att de ska ha förutsättningar att driva så bra verksamhet som möjligt för medlemmarna som är barn och unga. Pandemin har drabbat både unga och våra föreningar hårt och vi vill göra mer och fler riktigt bra grejer framöver. Här nedan har vi lagt några punkter om vad ditt stöd kan göra:

  • KFUMs föreningar arbetar med alla unga, och många riktar sig särskilt till grupper som riskerar hamna utanför föreningsverksamhet eller befinner sig i socioekonomiskt utsatta områden. Med ditt stöd bidrar du till ökad inkludering i samhället.
  • Inom KFUM ser vi potentialen i unga och får dem att växa. Som givare bidrar du till att fler unga får möjlighet att utbildas till ledare och vara en förebild för andra barn och unga.
  • Inom KFUM tar frågor som jämställdhet, inkludering och ungas makt och identitet en stor och viktig plats. Som givare bidrar till att fler unga får med sig positiva värderingar, livet ut.
  • Med en gåva till KFUM bidrar du till att ungas röster får höras. Att unga får utvecklas och frodas.
  • KFUM består av 150 föreningar och 50 000 medlemmar. När du ger en gåva är du med och stödjer deras verksamhet direkt via olika stöd, bidrag och stipendier till verksamheten i kronor och ören men också i support från ett engagerat och kompetent kansli som kan hjälpa till med det mesta för att skapa starkare föreningar.
  • KFUM är en global rörelse. Vi har långsiktiga internationella projekt i bland annat Senegal, Madagaskar, Togo, Sydafrika och Palestina. När du ger en gåva är du med och bidrar till en mer global värld för våra unga genom våra nätverk och samarbeten inom den globala YWCA.YMCA-rörelsen.

Vi hoppas att vi som organisation kan få ditt förtroende för att främja fantastisk föreningsverksamhet framöver. Har du några som helst frågor om vårt arbete eller insamling?
Kontakta insamlingsansvarig Daniel Holking på daniel.holking@kfum.se eller 073-661 24 37

Inte riktigt övertygad än?

Här kommer några exempel på vad vi jobbar med just nu:

100% fokus på att stötta Ukraina
Just nu samlar vi in till insatser inom KFUM i och runt Ukraina. Vi har 17 föreningar på plats över hela Ukraina, 3 i Rumänien och 4 i Moldavien som är igång och gör livsviktiga insatser just nu. Vi är inte heller några nykomlingar utan haft verksamhet i Ukraina i över 20 år.

Fördelning av 8,3 miljoner till föreningarna
KFUM Sverige har 2021 vidareförmedlat totalt sett 8,3 miljoner kronor i statsbidrag till sammanlagt 43 av våra föreningar. Det är pengar som vi sökt från MUCF och Socialstyrelsen. Pengarna används för att stötta upp våra föreningars kritiska verksamhet för barn och unga samt personer i socialt särskilt utsatta situationer.

Young Women in Palestine
Vi jobbar vidare med vårt projekt tillsammans med YWCA i Palestina och vi utbildar unga att bli rättighetskämpar som bland annat jobbar för att förändra normer, sätta press på beslutsfattare och även genomför egna projekt som förbättrar deras lokalsamhällen. Samtidigt stöttar vi YWCA i att ta ytterligare steg i att bli den ledande organisationen för att stärka unga kvinnors rättigheter och position i det palestinska samhället.

Youth Force
Inom vårt program i Östeuropa fortsätter vi att stärka unga genom att ge dem både förmågor och möjligheter att förändra sina lokalsamhällen, ha större möjligheter på arbetsmarknaden och att driva och utveckla sina föreningar. Ungdomscentren Y-Spaces är centrala i programmet och fungerar som ett nav i att stärka unga på deras villkor och utveckla deras lokala YMCAs. Genom Y-Spaces vill vi skapa förändring i lokalsamhällena och de är viktiga i att locka nya grupper av unga, framförallt unga som av olika strukturella skäl står inför utmaningar i livet

Safe Space-utbildning under 2022
Alla barn har rätt till en trygg fritid fri från övergrepp, diskriminering och andra kränkningar. I januari 2022 lanserar KFUM Sverige rörelsens första egna digitala barnsäkerhetsutbildning Safe Space. Genom Safe Space kommer alla ledare inom KFUM-rörelsen få verktyg för att skapa trygga mötesplatser för barn.

Sen var det det där med kristligheten...

...hur kristna är KFUM egentligen?

För en del kan nog det faktum att förkortningen KFUM står för ”Kristliga Föreningen av Unga Människor” väcka olika frågor. KFUM är en partipolitisk och religiöst oberoende ungdomsorganisation. KFUM är sprungen ur kristligheten ungefär som Stadsmissionen, IOGT-NTO, Sensus och Diakonia i en tid då detta var ganska självklart men är idag ungefär lika sekulariserade som samhället i stort. KFUM är och kommer alltid att vara öppen för alla OAVSETT trosuppfattning. Det finns däremot en sorts andlighet kvar inom rörelsen som vi ser som positiv men inte är kopplad till något samfund eller religion. Body/Mind/Spirit är en paroll för KFUM och där är vi rätt unika att ta med anden eller själen när man ser på personer. Alltså en till dimension förutom fysiskt och psykiskt och seendes till helheten.

Kristligheten följer med i namnet delvis för att vi har en stark koppling till många människors liv och uppväxttid som vi inte vill förlora men också på grund av det vi nämner här ovan som vi ser som en styrka och något utöver det vanliga. Att vi är en ”kristlig förening” betyder att vi har en kristen värdegrund. Vi visar varandra respekt och medmänsklighet och agerar med kärlek och förlåtelse. Defintionen av ”Kristlig” är enligt ordboken: ”används i bredare bemärkelse för något som är i enlighet med den kristna andan”. Vi är som sagt religiöst obundna, det vill säga inte en kristen organisation. Hos oss är alla välkomna oavsett vem en är, vad en tror på eller vad en har för bakgrund.

Börjar det klarna lite? Om inte:

Här hittar du några fler vanliga frågor och svar

Har KFUM Sverige 90-konto?
Givetvis har vi det. Vi har haft 90-konto registrerat sedan 1969. Vi är även medlemmar i Giva Sverige – som utöver kraven som Svensk Insamlingskontroll ställer på oss för insamling – även kräver att vi lämnar in en effektrapport om vårt arbete.

Hur mycket av pengarna går vidare till ändamålen?
En viktig fråga som hör ihop med frågan innan om 90-konto som ju kräver att maximalt 25% av insamlade medel går vidare till administration och drift och 75% till ändamålet. KFUM Sverige ligger på i snitt 17% i administrationskostnader över en treårsperiod. Viktigt att komma ihåg är dock att denna kostnad inte bara innebär gem, skrivbord och hyra utan för dessa pengar kan vi bedriva insamling för att få in ännu mer pengar, skriva ansökningar för att få loss 8,3 miljoner till våra föreningar (se ovan) och mycket annat. Dina 17% som går till administration gör alltså nytta även de, något som ofta glöms bort.

Kan man bli medlem i KFUM Sverige?
Våra medlemmar är våra 150 föreningar så medlem kan man inte bli som privatperson. Däremot kan man bli vad vi valt att kalla ”Föreningsvän” som är ett slags medlemskap men också ett månadsgivare på samma sätt som om du skulle ge en gåva varje månad till Rädda Barnen, Barncancerfonden eller UNICEF.

Jag ger redan till min lokala KFUM-förening, varför ska jag ge till er också?
Det är jättebra att du stöttar din lokala KFUM-förening, det ska du absolut fortsätta med. Det är vad vi gör också centralt inom KFUM. Vi stöttar alla föreningar både med arbetstid och finansiella resurser. Så ett bidrag till KFUM Sverige säkerställer att vi centralt kan göra mer för föreningarna. Det är en av anledningarna till att vi lagt Föreningsvän (månadsgivande) på 60 kr/månad för att alla ska ha råd att stötta både sin förening och KFUM som organisation.

Hur många är ni som jobbar på kansliet?
Vi är en ganska slimmad organisation med 10 medarbetare på kansliet i Stockholm. Tillsammans är vi med och stöttar en hel rörelse. Vi har en insamlare på 100% men som jämförelse har föreningsstöd 200% det vill säga 2 heltidstjänster.

Länkar för mer läsning:
För att inte störa i texten ovan har vi samlat alla länkar här istället för i löptexten, hoppas ok.

Har du läst allt detta nu skulle vi vilja ge dig ett diplom bara för detta men vi hoppas i alla fall det klarnade lite vad KFUM Sverige är för en organisation och att vi gör mycket bra saker som förtjänar stöd. Har du fler frågor, tveka inte att höra av dig! Via denna länk hittar du alla som jobbar på kontoret.

Varma hälsningar,
/Daniel Holking och gänget på KFUM Sverige