Utvecklingssamarbete

Unga människor är både aktörer och målgrupp i vårt utvecklingssamarbete. Vi vill bidra till att skapa välfungerande YWCA- och YMCA-organisationer som kan spela en viktig roll i sina samhällen för att förbättra unga människors situation. Vi verkar för internationell solidaritet och rättvisa.

Afrikaprogrammet

KFUM Sveriges Afrikaprogram – Youth Justice II – vänder sig till unga människor som riskerar att hamna, befinner sig i eller är på väg ur kriminalitet i Senegal, Madagaskar, Togo och Sydafrika. Programmets övergripande mål är att målgruppen vid programmets slut har tagit steg mot aktivt medborgarskap. Läs mer här:

Östprogrammet

KFUM Sverige arbetar i Belarus och Ukraina med att skapa demokratiska organisationer, där unga ledare kan göra sin röst hörd och tar en självklar plats i styrelser eller utskott. Skolsystemet i Belarus och Ukraina uppfostrar inte kritiskt tänkande och oberoende medborgare som vet sina rättigheter och kan ställa makthavarna till svars. Det är något som vi vill ändra på tillsammans med partnerorganisationerna. Läs mer här:

Palestinaprogrammet

KFUM Sverige och YWCA Palestine har samarbetat i partnerskap i flera decennier. Sedan våren 2017 drivs ett nytt program som sträcker sig fram till 2019. Programmet går ut på att stärka unga kvinnor i deltagandet av fredsprocesser och ge dem förutsättningar för att själva påverka sin egen framtid. Läs mer här: