Två globala rörelser

KFUM Sverige är en del av två globala rörelser, världens största kvinnorörelse YWCA och världens största ungdomsrörelse YMCA.
Det faktum att man som medlem i KFUM är del av en global gemenskap är en viktig del av vår verksamhet. Alla är vi världsmedborgare och med det följer både ansvar och möjligheter. Det finns massa olika sätt att engagera sig internationellt inom KFUM! Genom att uppleva det internationella sammanhanget växer och utvecklas våra medlemmar.

Internationellt är de två organisationerna uppdelade medan vi i Sverige har en samlad rörelse. Här nedan kan du läsa lite information om världsrörelserna och vill du veta mer så har du länkar till Världsförbundens hemsidor!

YWCA

The World Young Women’s Christian Association (World YWCA), på svenska KFUK, är en global gräsrotsrörelse och kvinnorörelse (världens största faktiskt!) som leder utveckling i över 120 länder runt om i världen.

I lokala KFUK-föreningar arbetar man med frågor som stärker flickor och kvinnor på flera olika sätt och utifrån många olika perspektiv, exempelvis mänskliga rättigheter, fred, klimat samt sexuell och reproduktiv hälsa. Man arbetar också mycket med ledarskap för att stärka och synliggöra tjejer och kvinnor. Detta genom att lokalt finna och arbeta med konstruktiva och anpassade lösningar på globala ojämnlikheter och orättvisor kvinnor världen över möter på olika sätt.

Organisationen är inspirerad av kristna principer och arbetar för kvinnors jämställda och rättvisa deltagande i samhället, lokalt, nationellt och globalt. YWCA samlar kvinnor och flickor från många olika trosuppfattningar, bakgrund och kulturer.
YWCAs runt om i världen baserar mycket av sitt arbete på Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)/Kvinnokonventionen, the Beijing Platform for Action/Beijingplattformen, Declaration of Commitment on HIV and AIDS, och International Conference on Population and Development (ICPD).

YWCAs finns i:
– 120 länder
– 108 lokalföreningar
– 20 000 samhällen

YWCA har
– 7.6 miljoner deltagare i sina programaktiviteter årligen
– når 25 million kvinnor och flickor globalt
– 3 miljoner medlemmar globalt.

För mer information läs här: http://www.worldywca.org.

YMCA

YMCA (Young Men’s Christian Association), på svenska KFUM är en av de äldsta och största ungdomsrörelserna i världen. KFUM arbetar för social rättvisa och fred för unga människor och deras samhällen, oavsett religion, etnicitet, kön eller kultur.
KFUMs världsförbund arbetar bland mycket annat för att stärka kapaciteten av lokala KFUM föreningar och rörelser genom ledarskapsutbildningar och teknisk support och spridandet av goda exempel på verksamhet, metoder och arbetssätt. KFUM arbetar också globalt med påverkans arbete i frågor som rör unga och utvecklar program som stärker och främjar ungas ledarskap. Man arbetar också med att koordinera KFUMs beredskapsinsatser till krisdrabbade områden.
KFUM arbetar i en mängd olika programområden, exempelvis:

– Hållbar utveckling
– Jämställdhet
– Klimatförändringar
– Hälsa och HIV/AIDS prevention
– Inter-religiösa samtal/dialoger
– Ledarskapsutveckling
– Migration
– Fredsbyggande
– Engagemang i civilsamhället och utbildning i mänskliga rättigheter

I alla aktiviter som genomförs inom KFUM internationellt och genom KFUMs världsförbund lägger man stor vikt vid ungas ledarskap och deltagande.’

För mer information läs mer här: http://www.ymca.int.