Påverka världen genom KFUM

Som KFUM-medlem uppmuntras du till att vara med och påverka rörelsen och göra din röst hörd. Genom att representera KFUM Sverige kan du påverka våra Europa- och världsförbund genom att delta vid internationella möten och träffar. YWCA och YMCA i sin tur påverkar både FN och EU i frågor som är relevanta för unga idag. KFUMare från hela världen bjuds in till maktens korridorer i FN och Bryssel för att göra ungas röster hörda. Läs mer här och var med och påverka din egen och andra ungas framtid!