Inkludering

KFUM vill bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle, där även de unga som står långt från föreningslivet ska bli en del av det.

Exempel på hur vi arbetar på inkludering

Youth Justice är ett projekt som vänder sig till unga människor som riskerar att hamna, befinner sig i eller är på väg ur kriminalitet i Senegal, Madagaskar, Togo och Sydafrika. Programmets övergripande mål är att målgruppen vid programmets slut har tagit steg mot aktivt medborgarskap… LÄS MER