Våra frågor

Vi är en ungdoms- och kvinnorättsorganisation och våra fokusområden är inkludering, jämställdhet och ungas identitet & makt. Detta genomsyrar all vår verksamhet såväl i våra föreningar som i våra nationella projekt.
KFUM-rörelsen är en del av den globala folkrörelse YMCA-YWCA och vi har därför ett stort och välutvecklat internationellt arbete med lokal förankring – både i riksorganisationen och i lokala föreningar.

KFUM Sveriges arbete med dessa frågor baseras på rörelsens gemensamma strategi What We Want.

Inkludering

Youth Justice

Ett av KFUM Sveriges internationella projekt– Youth Justice – vänder sig till unga människor som riskerar att hamna, befinner sig i eller är på väg ur kriminalitet i Senegal, Madagaskar, Togo och Sydafrika. Programmets övergripande mål är att målgruppen vid programmets slut har tagit steg mot aktivt medborgarskap. Läs mer här ->

Unga förebilder

Alexandra, 21 år från Skärholmen och aktiv Kfumare, tog emot Kompassrosen för att hon ”med ett värdebaserat ledarskap, byggt på inkludering, skapar förutsättningar för fler unga att ta plats i ledande roller”. Med ett starkt ideellt engagemang, både som ledare och styrelseledamot, i Stockholm Basket, Jakobsbergs gård och i KFUM JKS jobbar hon för ungas möjlighet att påverka och ta plats i maktens korridorer.

Jämställdhet

Young Women in Palestine

Tillsammans med YWCA Palestina arbetar vi utifrån Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan. Vi tror på att kvinnor måste få vara med och bestämma i fredsförhandlingar. När kvinnor får inflytande, gynnar det hela samhället och freden blir mer hållbar.

Unga kvinnor lär sig mer om inkludering, kommunikation, våld mot kvinnor, sina rättigheter och vad man kan göra om dessa kränks. De lär sig att dokumentera lokala kränkningar och hur man kan använda dessa historier i Palestina och ute i världen. De upptäcker vilka fredliga mekanismer finns det för att göra sin röst hörd. Läs mer här.

Y Feminist Action

Vi vill stärka banden mellan KFUM Sverige och YWCA och vi vill bidra till ett feministiskt perspektiv i KFUM Sverige för att förverkliga rörelsens övergripande uppdrag.

För oss handlar det om att bekräfta att allas mänskliga rättigheter är universella, odelbara och ömsesidigt beroende. Om att ge alla människor samma rättigheter och möjligheter. Att erkänna alla människors lika värde i en fullt integrerad värld där rättvisa, fred, hälsa, mänsklig värdighet, frihet, omsorg om miljön främjas och stöds av feministiskt ledarskap.

Vi ser Y Feminist Action som plattformen för feministiskt arbete inom KFUM i Sverige. Vi vill också möjliggöra för medlemmar att få utlopp för sina idéer genom att säga ja istället för att säga nej. Om vi kan fördela arbete och ansvar på medlemmarna, utifrån varje individs intresse, tror vi att vi skapar en hållbar och långsiktigt levande förening.

Ungas identitet & makt

Youth Embrace!

KFUM Sverige arbetar i Belarus och Ukraina med att skapa demokratiska organisationer, där unga ledare kan göra sin röst hörd och tar en självklar plats i styrelser eller utskott. Skolsystemet i Belarus och Ukraina uppfostrar inte kritiskt tänkande och oberoende medborgare som vet sina rättigheter och kan ställa makthavarna till svars. Det är något som vi vill ändra på tillsammans med partnerorganisationerna. Läs mer här.