Skip to content KFUM's logga
Sök

Youth in Power

Ungas plats, kraft och makt

Youth in Power

A mapping of youth influence in the Swedish development cooperation

Rapport: Ung makt i utveckling

I september 2022 släppte KFUM Sverige rapporten "Ung makt i utveckling" där svensk biståndspolitik granskas och kartläggs med fokus på hur unga inkluderas och porträtteras.

Läs mer om rapporten här

Report: Youth in Power

Earlier this year YWCA-YMCA of Sweden launched the report "Youth in Power - A Mapping of Youth Influence in the Swedish Development Cooperation". The report focuses on in what way young people are included in the Swedish development cooperations.

Read the report here

KFUMs projekt

Youth in Power

Unga är idag den näst vanligaste målgruppen i svenskt utvecklingssamarbete, men i väldigt få av dessa insatser är unga med som aktörer eller deltar i besluten och processer på en högre nivå.

KFUM Sveriges projekt Youth in Power handlar om att lyfta ungas roll och delaktighet i Sveriges arbete med global hållbar utveckling. Projektet innehåller två spår där det ena handlar om att skapa inkluderande och ungdomsdrivna mötesplatser med inspiration från arbetet i KFUMs internationella utvecklingssamarbeten, och det andra spåret handlar om att påverka skyldighetsbärares inkludering av unga i frågor som rör det svenska utvecklingssamarbetet.

Målet med Youth in Power är att unga i KFUM har möjlighet att påverka skyldighetsbärare att inkludera ungdomsperspektivet i utvecklingsfrågor och att aktörer inom svenskt bistånd agerar för att stärka ungas roll och inflytande i svenskt utvecklingssamarbete.

Aktiviteter

Under 2022 ska vi...

 • Granska och kartlägga inkluderingen av unga och ungdomsperspektivet i policys som rör svenskt utvecklingssamarbete
 • Kartlägga ungas tankar och åsikter kring svenskt utvecklingssamarbete
 • Skapa samarbeten mellan två svenska föreningar och två organisationer i våra partnerländer, och applicera våra partners modeller för ungas inkluderande mötesplatser (PowerSpace, Y-Spaces och andra liknande metoder) i svenska KFUM-föreningar
 • Utbilda och skapa möjligheter för unga att påverka skyldighetsbärare i frågor om global hållbar utveckling genom att skapa ett nätverk av unga inom KFUM som vill engagera sig för en bättre värld

Projektets tidslinje

 • Här är vi nu!

  Uppstart av projekt
 • Här är vi nu!

  2022: Kartläggning av ungas röster, uppstart i föreningar
 • Här är vi nu!

  2023: Applicering av ungdomsdrivna mötesplatser, utveckling av metoder
 • Här är vi nu!

  2024: Arbetet fortsätter med att låta unga ta plats i KFUM och i internationella frågor
 • Här är vi nu!

  2025: Avslut av projekt, utvärdering samt dokumentation av metoder

MR-dagarna 2022

KFUM Sverige var på plats på MR-dagarna för att prata om vikten av att inkludera unga i utvecklingsarbetet och presentera rapporten ”Ung makt i utveckling”

Kolla in presentationen av här!

Nyfiken?

Vill du veta mer om hur unga kan påverka internationella frågor eller hur din förening kan jobba för att skapa inkluderande och ungdomsdrivna mötesplatser? Tveka inte att höra av dig till Nathalie på KFUM Sveriges kansli!