Skip to content KFUM's logga
Sök

youth force

Youth Force

KFUM Sverige samarbetar med YMCAs Belarus och Ukraina för att stärka unga och ge dem ökade förmågor och möjligheter att förändra sina liv och sina samhällen.

Utbildningssystemen i Belarus och Ukraina är inte anpassade till de utmaningar unga står inför i livet och på arbetsmarknaden, de uppmuntrar inte heller till fritt kritiskt tänkande eller att utmana normer och strukturer. Därför vill vi ge unga människor nya färdigheter och också möjligheter att använda dem i sina liv, sina samhällen och inom sina lokala och nationella YMCAs.

Tack vare samarbetet kan unga människor:

  • Öka sina möjligheter på arbetsmarknaden
  • Få färdigheter och möjligheter att förändra sina samhällen och påverka beslutsfattare
  • Etablera Y-Spaces som ett nav för deras personliga utveckling liksom i utvecklandet av lokala YMCAs och deras samhällen

Ungas identitet och makt

I programmet satsar vi på att lyfta ungas identitet och makt genom att etablera Y-Spaces, ungdomscenters, som drivs av och för unga runt om i Belarus och Ukraina. Ungdomsdrivna Y-Spaces blir mittpunkten i både projektet och för lokala YMCAs. Vi utmanar paternalistiska värderingar som ofta innebär att föräldrar, lärare eller andra auktoriteter får för stort inflytande över unga människors liv och livsval och att unga riskerar bli passiva och tro att de inte kan förändra.

Inkludering

Vi jobbar inkluderande genom att få med oss unga som står långt ifrån samhället eller har andra utmaningar som gör dom har extra stort behov av KFUMs insatser. Det kan exempelvis vara unga från svåra sociala eller/och ekonomiska förhållanden, unga internflyktingar i Ukraina som tvingats lämna sina hem på grund av konflikten med Ryssland eller unga mödrar som har det extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill även unga ska kunna påverka beslutsfattare och skapar både förutsättningar och arenor för det.

Vill du engagera dig internationellt?

MÖJLIGHETER FÖR SVENSKA KFUM-FÖRENINGAR

Vi vill öka utbytet mellan svenska KFUM-föreningar och lokala KFUM-föreningar i Belarus och Ukraina, och vi kommer att erbjuda det på flera sätt under kommande år. Vi hjälper till exempel gärna till att matcha din förening med lokalföreningar i Belarus och Ukraina, möjliggöra lägerutbyten eller praktikplatser osv.

Inom programmet kommer vi framförallt erbjuda utbyten som handlar om att bygga upp och utveckla fysiska mötesplatser, Y-spaces. Då vill vi gärna ha med föreningar som är grymma på att skapa inkluderande, inspirerande och inte minst roliga mötesplatser!

Här följer olika aktiviteter som våra KFUM-föreningar gjort under 2022-2023

 

Nyfiken?

Är du nyfiken på vårt arbete i Belarus och Ukraina eller vill din lokalförening sätta igång ett samarbete där? Kontakta då KFUM Sveriges internationella sekreterare Martin Hedberg.