Skip to content KFUM's logga
Sök

Safe Space

Utbildningen som ger kunskap och verktyg för att skapa trygga mötesplatser.

KFUMs barnskyddsutbildning

Safe Space

Safe Space är en digital barnskyddsutbildning för ledare och andra aktiva inom KFUM-rörelsen. Syftet med utbildningen är att skapa trygga mötesplatser för alla barn och unga inom rörelsen. Målet är att alla KFUMs mötesplatser ska vara fria från diskriminering, kränkningar, trakasserier och övergrepp. Genom den interaktiva utbildningen får ledare kunskap och verktyg för att förebygga alla former av våld och gå till handling om ett barn far illa.

Utbildningen är kostnadsfri för alla KFUM-föreningar. Läs vidare för mer information om utbildningen och hur din KFUM-förening gör för att få tillgång till Safe Space.

Kursinformation

Syfte och mål

Syftet med Safe Space är att alla ledare inom KFUM-rörelsen ska ha kunskap och verktyg för att förebygga alla former av våld och diskriminering mot barn och unga. Syftet är även att alla ledare ska vara beredda att gå till handling om de känner oro eller har en misstanke om att ett barn far illa.

Målet med utbildningen är att alla KFUMs mötesplatser ska vara fria från alla former av diskriminering, trakasserier och övergrepp.

Målgrupp

Den primära målgruppen för utbildningen är ideella och anställda som möter barn och unga inom föreningslivet. Även andra aktiva inom föreningslivet, såsom styrelseledamöter och verksamhetsledare, kan med fördel genomföra utbildningen för att stärka föreningens barnskyddsarbete.

Förkunskap

Ingen förkunskap krävs för att genomföra utbildningen.

Innehåll

 • KFUMs idé och värdegrund
 • Barnkonventionen
 • Diskrimineringsgrunderna
 • Det normkritiska perspektivet
 • Våld och dess olika uttryck
 • Våldsförebyggande arbete
 • Situationsbaserade värderingsövningar
 • Ledarrollen
 • Kultur
 • Barn och ungas delaktighet och inflytande
 • Orosanmälan
 • Konkreta tips för att främja trygga mötesplatser och förebygga våld

Utformning

Safe Space är en digital utbildning som genomförs online via dator, mobil eller läsplatta. Den tar ca två timmar att genomföra. Utbildningen behöver inte slutföras i en sittning utan kan delas upp på ett sätt som passar deltagaren.

Utbildningen innehåller text, bild och video samt interaktiva moment där deltagaren får svara på kunskapsfrågor som rör utbildningens innehåll, reflektionsfrågor kring det egna ledarskapet och situationsbaserade värderingsövningar. Deltagaren måste svara på alla frågor för att slutföra utbildningen.

För att tillgängliggöra utbildningen finns all utbildningstext även i form av ljudinspelningar.

Safe Space är framtagen i samverkan med KFUMs studieförbund Sensus och finns tillgänglig på Sensus digitala plattform Learnify.

Obligatorisk utbildning

Enligt ett beslut som togs på KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2019 är Safe Space eller motsvarande barnskyddsutbildning obligatorisk för alla KFUM-ledare. Ansvaret för att säkerställa att alla ledare har gått en barnskyddsutbildning ligger hos varje förening.

Safe Space i din förening

Här finns information om hur du genomför Safe Space i din förening.

Kommande utbildningar

  Inga evenemang hittades för perioden 2025-04.