Skip to content KFUM's logga
Sök

Mary

Utbildningen som stärker ditt personliga ledarskap

Avancerad ledarskapsutbildning

Mary

Mary är en utbildning på avancerad nivå i ledarskap, personlig utveckling och om KFUM. Utbildningen riktar sig till aktiva ledare, förtroendevalda och anställda inom KFUM med minst två års ledarerfarenhet, från 20 år och uppåt. Utbildningen förläggs på olika platser, vanligtvis utomlands men ibland även i Sverige.

Är du intresserad av att gå Mary-utbildningen? Håll koll på våra kommande utbildningar i kalendern.

Kursinformation

Syfte:

Syftet med Mary är att deltagaren får fördjupad förståelse för KFUM samt stärkt personligt ledarskap genom ökad självinsikt, självkänsla och förståelse av ledarskapets innebörd.

Målgrupp:

Mary riktar sig till aktiva ledare, förtroendevalda och anställda inom KFUM med minst två års ledarerfarenhet, från 20 år och uppåt.

Förkunskap:

Deltagare på Mary förväntas ha förkunskap om KFUM och om ledarskap motsvarande Emma-utbildningen. Deltagare som inte själva har gått Emma, George eller Williams förväntas göra dessa utbildningar inför kursen.

Tid:

En vecka.

Förväntade lärdomar efter kursens slut:

  • Deltagaren har fått ökad självinsikt och självkänsla, samt reflekterat över sitt eget ledarskap utifrån sina värderingar, roller och försvarsmekanismer.
  • Deltagaren har ökad förståelse för ledarskapets komplexitet och kapaciteten att anpassa sitt ledarskap för olika situationer.
  • Deltagaren har utvecklat sina kunskaper om kommunikation genom NVC, feedback-metoder samt konflikthantering.
  • Deltagaren känner till gruppers utvecklingsprocesser genom FIRO och IMGD samt kan reflektera över sitt eget ledarskap i gruppens olika faser.
  • Deltagaren är inspirerad till fortsatt engagemang i KFUM och har djup förståelse för rörelsens påverkan för individer och samhälle.
  • Deltagaren har fått ökade kunskaper om den internationella YMCA- och YWCA-rörelsen.

Innehåll:

Mary innehåller minst ett studiebesök eller utbyte med värdorganisationen samt…

  • Minst två pass om KFUM.
  • Minst fyra pass av följande teman: VAD/HUR (Innehåll/Process), Självpresentation & JOHARI fönster, Feedback (utvecklande/stärkande feedback samt feedback-trappan), Integrated Model of Group Development (IMGD) eller FIRO, Personlig kommunikation, Non-Violent Communication, Transaktionsanalys, Konflikthantering, Förändringsnivåer, Coachande samtal, Dagligt reflektionsarbete.

Format:

KFUM Sverige är ansvarig för att arrangera en Mary-utbildning årligen, eventuellt i samarbete med en region. Mary hålls vanligtvis utomlands och innefattar någon form av utbyte eller studiebesök hos en internationell KFUK- eller KFUM-förening. Mary bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmodell med stort utrymme för personlig reflektion och fördjupande teoretiska inslag.

Kommande utbildningar