Skip to content KFUM's logga
Sök

KFUMs utbildningar

Utbildningar

KFUM Sverige anordnar främst Helheten-utbildningar, men även andra ledarskapsutbildningar som till exempel Rättighetsbaserat ledarskap, Ideell chef och nationell handledarutbildning. Utöver det ordnas även gott om möjligheter att delta i internationella utbildningar genom YWCA och YMCA.

Vad är Helheten?

KFUM Sveriges utbildningspaket för hela KFUM-rörelsen i Sverige heter Helheten. Helheten har två huvudsakliga fokusområden:

  • Ledarskap & personlig utveckling
  • KFUM

Syftet med Helheten är att erbjuda KFUMs medlemmar relevanta ledarskapsutbildningar på flera olika nivåer för att stimulera engagemang och ledarutveckling, så att hela rörelsen i Sverige kan fortsätta skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor möter sina aktuella behov och utvecklas till sina fulla potential.

Helheten består av fem utbildningar:

George

Introduktion till KFUM

Utbildning om KFUM

George är ett av de två grundläggande utbildningsstegen i Helheten, KFUMs utbildningspaket. Kurs är döpt efter YMCAs grundare George Williams. Syftet med George är att deltagaren ska lära känna KFUMs idé, värdegrund och målsättning utifrån sin egen erfarenhet av rörelsen. Utbildningen genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt. Utbildningen är tillgänglig online och öppen för alla!

Williams

Introduktion till ledarskap

Grundläggande ledarskap & personlig utveckling

Williams är en av det grundläggande stegen i KFUMs utbildningspaket, och det första steget inom personlig utveckling och ledarskap. Syftet med Williams är att ge deltagaren en introduktion till ledarskap, i synnerhet perspektivet att ledarskap handlar om att förstå och använda sina personliga egenskaper, samt att alla kan bli en ledare. Genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt. Utbildningen är tillgänglig online och öppen för alla!

Emma

Fördjupningskurs i ledarskap

Fördjupningskurs i ledarskap & personlig utveckling

Emma är det tredje steget i KFUMs utbildningspaket och en fördjupningskurs i ledarskap, personlig utveckling och om KFUM. Emma är en helgkurs och bygger på att deltagare har gjort George och Williams. Det är primärt regionerna i KFUM som erbjuder Emma. Syftet med utbildningen är att stärka kursdeltagarna i sitt personliga ledarskap genom självinsikt och praktiska verktyg, samt inspirera till fördjupat engagemang inom KFUM.

Mary

Avancerad ledarskapsutbildning

Avancerad utbildning i ledarskap & personlig utveckling

Mary är ett det fjärde steget i KFUMs utbildningspaket. Det är en intensiv, avancerad och rolig ledarskapsutbildning som bygger på att en har erfarenhet av att vara ledare i rörelsen och av tidigare ledarskapsutbildningar. KFUM Sverige arrangerar Mary en gång om året, vanligtvis i samarbete med en KFUM region. Mary genomförs ofta utomlands och hos någon YMCA eller YWCA förening, men kommer framöver vid tillfälle ges även i Sverige.

KUFFEN

Processledarutbildning

KFUMs utbildning för ledare som vill bli Emma-utbildare

Ledare med längre ledarerfarenhet har möjlighet att utbilda sig till Emma-utbildare. Denna utbildning sker under en helg med vissa förberedelseuppgifter. KFUM Sverige anordnar denna utbildning, eventuellt i samarbete med en KFUM region.