Palestinaprogrammet

Obs! Informationen på denna sida är under uppdatering, viss information kan där med vara inaktuell. Uppdateringen beräknas vara klar till 24juni 2018. Återkom gärna efter det! Har du frågor går det bra att maila info@kfum.se 

KFUM Sverige och YWCA Palestine har samarbetat i partnerskap i flera decennier. Våren 2017 är vi igång med ett nytt program som sträcker sig fram till 2019. Programmet går ut på att stärka unga kvinnor i deltagandet av fredsprocesser och ge dem förutsättningar för att själva påverka sin egen framtid.

Situationen i Palestina är starkt präglad av den långvariga konflikten med Israel som nu pågått i 50 år. Vardagen påverkas av den Israeliska ockupationen som hindrar palestinierna från att själva kontrollera sina liv. Kränkningar av mänskliga rättigheter sker dagligen där palestiniernas rörelsefrihet och tillgång till sin egen mark, arbete, sjukvård, utbildning och heliga platser begränsas genom militära checkpoints, bosättningar och murar. Unga är de som drabbas mest av den rådande situationen och i synnerhet unga kvinnor då samhället fortfarande är mycket ojämlikt och konservativt.

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 – Kvinnor, fred och säkerhet, där kvinnor lyfts som centrala aktörer för fred och säkerhet. Resolutionen uppmärksammar även att kvinnor ofta är extra utsatta i konflikter och att en långsiktig fred är omöjlig utan att kvinnor medverkar i processen. Denna resolution utgör grunden för KFUM Sveriges pågående program med YWCA Palestine.

Målgruppen för programmet är unga kvinnor mellan 15-29 år som får delta i aktiviteter direkt kopplade till resolution 1325. Målet är att aktiva unga kvinnor skall kapacitetsstarkas för att kunna påverka beslutsfattare på lokal, nationell och internationell nivå och själva kunna förespråka sina rättigheter.

Som ungdomsorganisation har YWCA Palestine en viktig roll och bra förutsättningar för att lyfta just unga kvinnors perspektiv i fredsrelaterat arbete. Genom att stärka en grupp och ge dem möjlighet till ökat civilt engagemang och påverkan förväntas det få effekt på deras vänner och bekanta också. En hävstångseffekt där unga kvinnor som deltar i programmet i sin tur pratar och motiverar andra unga att också engagera sig för frågor som direkt påverkar dem lokalt, nationellt eller internationellt.

Exempel på aktiviteter i programmet:

– Lokala påverkansgrupper
– Utbildningsläger i frågor som direkt påverkar målgruppen
– Aktivt deltagande i implementeringen av Resolution 1325 på nationell nivå tillsammans med andra relevanta aktörer
– Organisera möten med internationella aktörer för att belysa situationen för unga kvinnor i Palestina globalt
– Organisera nationella ungdomskonferenser

Är du nyfiken på Palestinaprogrammet eller vill din lokalförening sätta ingång ett samarbete där? Kontakta då KFUM Sveriges Internationella Sekreterare för MENA-regionen och östra Europa:

Jana Frolén
+46 (0)73 661 22 76
jana.frolen@kfum.se

Var med och bidra!

Vill du stödja vårt program i Palestina? Ge en gåva via Swish till 123-9018557 eller plusgiro 90-1855-7. Märk utbetalningen med  ”Palestina”.

Personporträtt

Rara 16 år, Palestina

Rara 16 år, Palestina

”The YMCA has shown us (girls) what we can do!”

Möt Rara

Selina 23 år, Palestina

Selina 23 år, Palestina

“Jag växte upp på YWCA. Jag hade mina födelsedagar här. Jag växte upp med YWCAs värderingar”

Möt Selina

Sukaina, Palestina

Sukaina, Palestina

”The best thing about the YMCA is the method that we use to implement our work.”

Möt Sukaina

Vill du veta mer om Palestina?

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Palestina

Nyfiken på YWCA Palestina?

YWCA Palestinas hemsida
YWCA Palestinas FacebookKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7