Östprogrammet

Obs! Informationen på denna sida är under uppdatering, viss information kan där med vara inaktuell. Uppdateringen beräknas vara klar till 20juni 2018. Återkom gärna efter det! Har du frågor går det bra att maila info@kfum.se 

I pågående Östprogrammet samarbetar KFUM Sverige med lokala YWCA- och YMCA föreningar i Belarus och Ukraina. Programmet heter Youth In Development IV och har pågått i olika etapper sedan 2006.

Både Ukraina och Belarus är post-auktoritära stater där demokratiska rättigheter är starkt begränsade. De har stora utmaningar med hög arbetslöshet och stor andel människor i fattigdom. Korruption är ett utbrett problem och de mänskliga rättigheter och civilsamhällets inflytande är starkt begränsade.

Som en följd av detta har den unga befolkningen lite, eller inget inflytande als över beslut som rör deras framtid. De stängs aktivt ute från beslutsfattande och påverkan och uppfostras efter devisen att de inte har något att säga till om. Detta skapar en känsla av maktlöshet och passivitet hos unga som drabbas hårt av den ekonomiska och demokratiska instabiliteten. HIV/Aids, drog- och alkoholmissbruk samt hög arbetslöshet är några av de utmaningar som länderna står inför och som drabbar unga värst. Samtidigt saknar unga kunskap, verktyg och plattformar för att påverka samhället, beslutsfattare och sin egen framtid.

Lokala YWCA- och YMCA föreningar har en viktig roll i att ge unga den kunskap och plattform de behöver för att verka för förändring och påverkan. Unga får demokratiska verktyg och viktiga färdigheter som kan användas även utanför Y-rörelsen som stärker deras möjligheter att aktivt få inflytande över samhället och sin framtid.

KFUM Sveriges roll i programmet är att stärka våra partnerorganisationer i deras arbete på plats och att de ska bli bättre på att arbeta rättighetsbaserat. Det innebär att alla aktiviteter de gör internt och externt ska genomsyras av fyra principer: Icke-diskriminering, Ansvarsutkrävande, Deltagande och Transparens. Det kan handla om att till exempel interna ukrainska flyktingar ska kunna delta på YMCA Ukraines sommarläger. Eller att ungdomarnas rätt till skolutbildning tillgodoses även om dem lämnar sin hemstad på grund av en väpnad konflikt i östra delar av Ukraina.
Det övergripande målet med Youth In Development IV-programmet är att lokala YWCA- och YMCA organisationer i Ukraina och Belarus verkar rättighetsbaserat för ökat ungdomsinflytande samt att öka medvetenheten om ungdomsrelaterade frågor i samhället i stort.

Exempel på aktiviteter i programmet:

– Kurser i rättighetsbaserade principer för ledare och anställda inom partnerorganisationerna.
– Träffar och läger för ungdomar på temat rättigheter.
– Ledarskapsprogram för unga ledare.
– Aktivt påverkansarbete om ungdomsrelaterade frågor gentemot beslutsfattare.
– Verka för trygga mötesplatser där unga kan mötas och organisera sig.

Är du nyfiken på Östprogrammet eller vill din lokalförening sätta ingång ett samarbete där? Hör av dig till KFUM Sveriges Internationella Sekreterare för MENA-regionen och östra Europa:

Jana Frolén
+46 (0)73 661 22 76
jana.frolen@kfum.se

Var med och bidra!

Vill du stödja KFUM:s arbete i Belarus och Ukraina? Ge en gåva via Swish till 123-9018557 eller plusgiro 90-1855-7. Märk utbetalningen med ”Belarus och Ukraina”.

Vill du veta mer om Belarus och Ukraina?

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ukraina
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Vitryssland

Nyfiken på YMCA Belarus eller YMCA Ukraina?

YMCA Belarus hemsida
YMCA Belarus på Facebook
YMCA Ukrainas hemsida
YMCA Ukraina på FacebookKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7