Afrikaprogrammet

Obs! Informationen på denna sida är under uppdatering, viss information kan där med vara inaktuell. Uppdateringen beräknas vara klar till 25juni 2018. Återkom gärna efter det! Har du frågor går det bra att maila info@kfum.se 

Sedan många år har KFUM Sverige utvecklingssamarbeten i Afrika och driver för tillfället det tematiska programmet Subject to Citizen – Youth Justice. Programmet finansieras i huvudsak med medel från Svenska Missionsrådet och genomförande organisationer av insatserna är lokala YMCA- och YWCA föreningar i Togo, Zambia och Sydafrika.

Vårt gemensamma mål med programmet är att unga människor som befinner sig i kriminalitet skall få tillgång till rättssäkerhet, skydd och rehabilitering. Målgruppen är även personer som är på väg ur kriminalitet eller som befinner sig i riskzon för att hamna i kriminalitet. Genom att stödja våra partnerorganisationer att erbjuda trygga mötesplatser kan dessa unga människor stärka sin självkänsla och få bättre förutsättningar för att välja en positiv livsbana fri från missbruk och kriminalitet.

Olika insatser riktar sig till unga i förebyggande syfte för att minska riskerna att hamna i missbruk eller kriminalitet, under tiden i fängelse samt i rehabiliterande syfte efter avtjänat straff för att minska risken för återvändande. I skissen nedan visas de tre målgrupperna för Youth Justice utifrån var personen befinner sig kopplat till kriminalitet. För att stärka långsiktigheten med programmet och öka effekten är påverkansarbete gentemot beslutsfattare en viktig del som genomsyrar allt vårt arbete. Vi vill stärka unga utsatta människors rättigheter och möjligheter och synliggöra deras situation och vårt arbete.

Exempel på aktiviteter i programmet:

– Trygga mötesplatser genomsyrar all vår verksamhet och finns för alla tre målgrupper inom Youth Justice.
– Medling mellan offer/förbrytaren och dess familj eller närsamhälle. För att minska stigmatiseringen som kriminalitet eller missbruk innebär och ge unga människor en andra chans.
– Ledarskapsutbildningar för unga mentorer.
– Mentorskapsprogram
– Rehabilitering för personer med missbruk av alkohol eller droger.
– Insatser för att öka yrkeserfarenhet och kompetens hos personer kopplade till missbruk eller kriminalitet för att förbättra deras chanser till sysselsättning.
– Hjälp med att starta upp ”Youth Clubs” i fängelser så interner själva kan påverka och få en rättssäker prövning av sitt eller andras fall.

Exempel på identifierade resultat sedan 2015:

– Av de som avtjänat sitt straff återvänder cirka 80 % inom de två första månaderna i frihet. Motsvarande siffra bland de som tagit del av Youth Justice-programmet i Togo och Sydafrika är hittills 0 %.
– Genom etableringen av ”Youth Clubs” i fängelser i Togo har interner själva kunnat påverka så att fler interners fall har blivit prövade mot landets rättssystem. Detta har resulterat i att över 200 interner blivit frisläppta efter att deras fall prövades sedan projektet startade 2015.

Hela vårt arbete genomsyras av att unga människor själva är med och formar, driver och äger programmet. Unga människor är både målgrupp och utförare. Genom våra mentorskapsprogram t.ex. stärks självkänslan hos unga människor som befinner sig i eller runt kriminalitet så att de i sin tur kan hjälpa andra utsatta unga.

Så här berättar Joka, en av ungdomsmentorerna för YWCA Zambia, om den resa han har gjort:

”I grew up in Malota, which is the drug-dan of Livingstone. To come from Malota and become something in life is really different. I feel like I have the power to help people, but to do it alone was not always easy. When I joined the YWCA I realized that I was not alone in my dream of helping other people to change their lives.”

För att stärka långsiktigheten och öka effekten av programmet är påverkansarbete gentemot beslutsfattare en viktig del av vårt arbete. Vi vill stärka unga utsatta människors rättigheter och möjligheter och synliggöra deras situation gentemot makthavare.

Är du nyfiken på Afrika eller vill din lokalförening sätta ingång ett samarbete i regionen?
Kontakta då Niclas Sannerheim, Internationell sekreterare för Afrika på
niclas.sannerheim@kfum.se eller 08-677 30 16.

Personporträtt

Anna 57 år, Zambia

Anna 57 år, Zambia

”De flesta känner mig i den här byn”

Möt Anna

Jonathan 31 år, Zambia

Jonathan 31 år, Zambia

“I am a living proof that where you come from has nothing to do with your capacity in life”.

Möt Jonathan

Mary 18 år, Zambia

Mary 18 år, Zambia

“Working with the YWCA has been interesting and it has also helped me realize my potential in terms of social work in the communities”

Möt Mary

Mercy 18 år, Zambia

Mercy 18 år, Zambia

”Jag tror – nej jag vet, att jag är en unik tjej”

Möt Mercy

Sphesihle 25 år, Sydafrika

Sphesihle 25 år, Sydafrika

”Nu har jag insett att jag dödar mig själv. Jag har försökt att sluta men misslyckats. En dag hoppas jag att jag är drogfri”.

Möt Sphesihle

Talent 26 år, Sydafrika

Talent 26 år, Sydafrika

“Jag får komma med idéer, prova, göra misstag, lära och utvecklas.”

Möt Talent

Yolande 25 år, Sydafrika

Yolande 25 år, Sydafrika

“Att stärka ungdomars självsäkerhet hjälper dom att bygga en stark identitet att känna sig trygga i.”

Möt Yolande

Vill du veta mer om Sydafrika och Zambia?

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydafrika
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Zambia

Nyfiken på YMCA i Afrika?

YMCA Togos hemsida
YMCA Togo på Facebook
South Africa YMCA hemsida
South Africa YMCA på Facebook
African Alliance of YMCA
 hemsidaKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7