Utvecklingssamarbete

KFUM Sverige är en ungdomsrörelse och därför är unga människor både aktörer och målgrupp i vårt utvecklingssamarbete. Vi vill bidra till att skapa välfungerande YWCA- och YMCA-organisationer som kan spela en viktig roll i sina samhällen för att förbättra unga människors situation. Vi verkar för internationell solidaritet och rättvisa.

Ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter är grundläggande i samarbetet med våra partners. Utvecklingssamarbetet innebär att båda parter skjuter till resurser. Det kan vara ekonomiska resurser eller arbetsinsatser, kompetens, tid och engagemang mm.

Kansliet med stöd från Internationella utskottet implementerar utvecklingssamarbete utifrån vår policy for internationellt utvecklingssamarbete.

Ladda ner policyn här

Afrikaprogrammet

KFUM Sveriges Afrikaprogram – Youth Justice II – vänder sig till unga människor som riskerar att hamna, befinner sig i eller är på väg ur kriminalitet i Senegal, Madagaskar, Togo och Sydafrika. Programmets övergripande mål är att målgruppen vid programmets slut har tagit steg mot aktivt medborgarskap. 

2018-2020 Förväntade resultat
– Unga som riskerar att hamna i kriminalitet fått stärkt reseliens mot att hamna i kriminalitet
– Unga i fängelser har fått stärkt tillgång till sitt rättsystem (access to justice), förbättrad hälsa och förstärkt reseliens.
– Unga som avtjänat sitt straff har genom utbildning och stöd fått stärkt reseliens att återgå till kriminalitet.
– Skyldighetsbärare (duty bearers) har tagit steg mot ett stärkt ägarskap för att verka för en förbättrad tillgång till rättigheter och möjligheter för målgruppens deltagande i samhället.
– Alla partner-organisationer har fått stärkt kapacitet att arbeta med målgruppen och med påverkan mot skyldighetsbärare.
Sidan är under uppdatering, mer information kommer. Har du frågor, tveka inte att maila oss på info@kfum.se

Östprogrammet

I Östprogrammet samarbetar KFUM Sverige med lokala YWCA- och YMCA föreningar i Vitryssland och Ukraina. Programmet heter Youth In Development och har pågått i olika etapper sedan 2006. I post-auktoritära kontexter såsom Ukraina och Vitryssland är de demokratiska och civila rättigheterna starkt begränsade. Som en följd av detta har den unga befolkningen lite, eller inget inflytande als över beslut som rör deras framtid. De stängs aktivt ute från beslutsfattande och påverkan och uppfostras efter devisen att de inte har något att säga till om. Detta skapar en känsla av maktlöshet och passivitet hos unga som drabbas hårt av den ekonomiska och demokratiska instabiliteten. HIV/Aids, drog- och alkoholmissbruk samt hög arbetslöshet är några av de utmaningar som länderna står inför och som drabbar unga värst.

Lokala YWCA- och YMCA föreningar har en viktig roll i att ge unga den kunskap och plattform de behöver för att verka för förändring och påverkan. Unga får demokratiska verktyg och viktiga färdigheter som kan användas även utanför Y-rörelsen som stärker deras möjligheter att aktivt få inflytande över samhället och sin framtid.

KFUM Sveriges roll i programmet är att stärka våra partnerorganisationer i deras arbete på plats och att de ska bli bättre på att arbeta rättighetsbaserat. Det innebär att alla aktiviteter de gör internt och externt ska genomsyras av fyra principer: Icke-diskriminering, Ansvarsutkrävande, Deltagande och Transparens. Det övergripande målet med Youth In Development-programmet är att lokala YWCA- och YMCA organisationer i Ukraina och Belarus verkar rättighetsbaserat för ökat ungdomsinflytande samt att öka medvetenheten om ungdomsrelaterade frågor i samhället i stort.

Läs mer om Östprogrammet

Palestinaprogrammet

KFUM Sverige och YWCA Palestine har samarbetat i partnerskap i flera decennier. Våren 2017 är vi igång med ett nytt program som sträcker sig fram till 2019. Programmet går ut på att stärka unga kvinnor i deltagandet av fredsprocesser och ge dem förutsättningar för att själva påverka sin egen framtid.

Situationen i Palestina är starkt präglad av den långvariga konflikten med Israel som nu pågått i 50 år. Vardagen påverkas av den Israeliska ockupationen som hindrar palestinierna från att själva kontrollera sina liv. Kränkningar av mänskliga rättigheter sker dagligen där palestiniernas rörelsefrihet och tillgång till sin egen mark, arbete, sjukvård, utbildning och heliga platser begränsas genom militära checkpoints, bosättningar och murar. Unga är de som drabbas mest av den rådande situationen och i synnerhet unga kvinnor då samhället fortfarande är mycket ojämlikt och konservativt.

Läs mer om Palestinaprogrammet

 

Stöd oss

Vill du vara med och bidra till KFUM:s internationella utvecklingssamarbeten och göra skillnad för unga människors framtid? Swisha valfri summa till KFUM:s Swish 123-9018557 och skriv vilket program du vill skänka ditt bidrag till (Afrika, Öst eller Palestina). Det går även bra att skicka via Plusgiro: 90 1855-7.

Du kan även ge en födelsedagshälsning eller minnesgåva. Läs mer här!

Var med och bidra

Var med och bidra

Din förening kan stödja det arbete som KFUM bedriver och bidra till att lokala YWCA och YMCA föreningar stärks. Tillsammans verkar vi för Youth Empowerment i några av världens mest utsatta hörn.

KFUM Sverige har partnerskap och pågående program i Belarus, Ukraina, Palestina, Senegal, Togo, Madagaskar och Sydafrika.

Läs mer

Utbildningar, läger och mycket mer!

Utbildningar, läger och mycket mer!

Du som individuell medlem kan engagera dig internationellt på många olika sätt! Våra världs- och Europaförbund organiserar regelbundet utbildningar och läger som unga KFUM medlemmar kan anmäla sig till.

Läs mer

Samarbeta med andra föreningar i världen

Samarbeta med andra föreningar i världen

Ni som KFUM-förening kan starta ett eget samarbete eller utbyte med någon av våra systerorganisationer runtom i världen. T.ex. Insamling av olika slag, erfarenhets- och kunskapsutbyten, gemensamma läger, ledarutbyten eller samverkan kring en specifik fråga som är relevant för båda föreningarna m.m.

Läs mer om vad andra föreningar har för utbyten och inspireras av deras tips och tankar.

Läs mer

Påverka KFUM-rörelsen internationellt

Påverka KFUM-rörelsen internationellt

Som KFUM-medlem kan du vara med och påverka rörelsen. Genom att representera KFUM Sverige kan du påverka våra Europa- och världsförbund genom att delta vid internationella möten och träffar.

YWCA och YMCA i sin tur påverkar både FN och EU i frågor som är relevanta för unga idag. KFUMare från hela världen bjuds in till maktens korridorer i FN och Bryssel för att göra ungas röster hörda.

Läs merKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7