Skip to content KFUM's logga
Sök

Jämställdhet

KFUMs arbete med jämställdhet

Vi tror att ett jämställt samhälle är ett mer hållbart samhälle. Den ena av våra moderorganisationer, YWCA, är världens äldsta och största kvinnorörelse. KFUM vill bära vidare traditionen av att lyfta fram de människor som är mindre privilegierade. Vi tror också att våra verksamheter berikas av en mångfald hos ledare och deltagare.

KFUM fokuserar därför på att skapa, sprida och använda metoder inom ledarskap för att prata om och belysa frågor kring jämställdhet i föreningslivet och i samhället. Vem är det egentligen som tar de viktiga besluten i föreningen eller kåren idag? Vi arbetar aktivt med att hitta metoder för att säkerställa att alla, oavsett könsidentitet, har samma möjligheter i vår rörelse.

I arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor ser vi att olika diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, vi ser också hur olika delar av en människas identitet påverkar den personens förutsättningar. Det är viktigt för oss att vara med och skapa ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle. Genom att lyfta KFUK och YWCA inom vår nationella rörelse kan vi komma längre och då även vårda det arv vi som rörelse bär med oss från många medlemmars betydelsefulla insatser inom KFUK och YWCA.

EXEMPEL PÅ HUR VI ARBETAR MED JÄMSTÄLLDHET

YOUNG WOMEN IN PALESTINE

Tillsammans med YWCA Palestina arbetar vi utifrån Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan. Vi tror på att kvinnor måste få vara med och bestämma i fredsförhandlingar. När kvinnor får inflytande, gynnar det hela samhället och freden blir mer hållbar.

Unga kvinnor lär sig mer om inkludering, kommunikation, våld mot kvinnor, sina rättigheter och vad man kan göra om dessa kränks. De lär sig att dokumentera lokala kränkningar och hur man kan använda dessa historier i Palestina och ute i världen. De upptäcker vilka fredliga mekanismer finns det för att göra sin röst hörd.