Skip to content KFUM's logga
Sök

Inkludering

KFUMs arbete med

Inkludering

KFUM vill bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle, där även de unga som står långt från föreningslivet ska bli en del av det. Därför fokuserar vi på att nya målgrupper ska komma till våra mötesplatser, fler bakgrunder och erfarenheter ska vara med och skapa verksamheter och fatta beslut om vår rörelses framtid.

Exempel på hur vi arbetar med inkludering

Youth Justice

Youth Justice är ett program som vänder sig till unga människor som riskerar att hamna, befinner sig i eller är på väg ur kriminalitet i Senegal, Madagaskar, Togo och Sydafrika. Programmets övergripande mål är att målgruppen vid programmets slut har tagit steg mot aktivt medborgarskap.