Skip to content KFUM's logga
Sök

Identitet och makt

KFUMs arbete med

Identitet & makt

I arbetet med att bidra till att unga kan växa och utvecklas för att nå sin fulla potential, är det nödvändigt att utgå från att alla människor, inklusive unga människor, har olika förutsättningar och börjar sin resa på olika platser.

För att nå sin fulla potential måste en bli erkänd för den en är. Oavsett könsidentitet, kärlekspreferenser, funktionalitet, ålder, bakgrund, bostad, utbildning, inkomst osv.

Vi prioriterar frågor om identitet och makt, för att öka alla våras chanser att komma till tals och få vara den en är och bygga ett KFUM och ett samhälle där fler får vara med och komma till tals.

Exempel på hur KFUM arbetar med identitet & makt

Youth Embrace

KFUM Sverige arbetar i Belarus och Ukraina med att skapa demokratiska organisationer, där unga ledare kan göra sin röst hörd och tar en självklar plats i styrelser eller utskott. Skolsystemet i Belarus och Ukraina uppfostrar inte kritiskt tänkande och oberoende medborgare som vet sina rättigheter och kan ställa makthavarna till svars. Det är något som vi vill ändra på tillsammans med partnerorganisationerna.