Trygga mötesplatser genom Safe Space-utbildningen

17 april 2024

När KFUM Sverige talar om att erbjuda trygga mötesplatser för unga människor så gör vi det med tryggheten att alla våra ledare har kunskap och verktyg för att förebygga alla former av våld och diskriminering mot barn och unga. Detta genom vår barnskyddsutbildning Safe Space.

KFUM säkrar trygga mötesplatser genom Safe Space-utbildningen. Målet med utbildningen är att alla KFUMs mötesplatser ska vara fria från alla former av diskriminering, trakasserier och övergrepp. Detta är en kvalitetsstämpel för alla KFUMs verksamheter och möjliggör för våra föreningar ett kunna erbjuda en meningsfull gemenskap, fysisk aktivitet och verktyg för utveckling och positiv påverkan.

Obligatorisk sedan 2019

Enligt ett beslut som togs på KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2019 är Safe Space, eller motsvarande barnskyddsutbildning, obligatorisk för alla KFUM-ledare. Ansvaret för att säkerställa att alla ledare har gått en barnskyddsutbildning ligger hos varje förening.