Djurhajkerna

Djurhajkerna

Djurhajkerna är ledarskapsutbildningar som bygger på upplevelser vilka deltagarna själva i mångt och mycket är med om att skapa. Som grund i alla utbildningarna finns scoutmetoden med bland annat ”learning by doing”, lyssnande och stödjande ledarskap och arbete i mindre grupper/patruller.

Djurhajkerna är en del av KFUM-rörelsen och vi tar utgångspunkt i begreppet Body Mind Spirit som handlar om att ta hänsyn till och utmana hela människan, såväl fysiskt, intellektuellt som andligt. Genomgående i Djurhajkerna finns också en tanke om ansvarstagande för omvärlden och för sig själv, vilket bland annat tar sig uttryck i begreppet spårlös färd. Att tänka på vilka spår och avtryck man lämnar efter sig är naturligt i alla utbildningarna.

För en utförlig beskrivning av Djurhajkerna se http://sv.wikipedia.org/wiki/Djurhajkerna

För oss är frihetskänslan viktig
Vi struntar i klockan, låter gruppen bestämma färdväg och alla får pröva på att leda under en dag. Till hjälp och stöd finns en erfaren färdledare som en del av  gruppen.

Stora upplevelser skapar ofta många tankar
Reflektioner och eftertanke är en naturlig del av alla Djurhajker. Vi utmanar och stöttar våra deltagare på många plan. Body-Mind-Spirit helt enkelt.

I  Djurhajkerna betonas naturupplevelsen, den lilla gruppens gemenskap och träning i ledarskap. Vi vill att varje deltagare skall uppmuntras att bidra med sina idéer, sitt kunnande och sina berättelser. Patrullens styrka består av de delar som var och en delar med sig av. Dagstursledarskapet roterar mellan deltagarna som därigenom får bra träning i att ta beslut. Problem och situationer vi stöter på längs vägen är dock inte bara dagstursledarens uppgift att lösa, utan hela gruppens. Till hjälp och stöd finns en erfaren färdledare som en del av patrullen.

Warghajken är med sin långa historia lika mytomspunnen som traditionsrik. En hel veckas vandring bland kala, vindpinade lågfjäll, genom stora skogar och över myggrika myrar. Allt kan hända; pulkaåkning vid midsommar, toppturer med milsvid utsikt och nybakt bröd över öppen eld. Du återvänder garanterat hem många erfarenheter rikare.

Som deltagare  söker vi dig som vill utvecklas som människa och som ledare och söker en upplevelse utöver det vanliga.

Nästa Djurhajk som går är Warghajken 18-27 juni 2018.

Har kan du läsa uppdaterad information och anmäla dig:

En vandring i ledarskap och personlig utveckling

I den bifogade foldern kan du läsa mer och också skriva ut och sprida till din kår!

Har du frågor kan du hör av dig till  Ingrid på KFUM Sverige, 08-6773063, ingrid.greiby@kfum.se

 KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7