En grym vecka i feminismens tecken!

500 kvinnor från över 70 länder samlades för YWCA World Council i Johannesburg, Sydafrika. Ny styrelse röstades fram med starka och kunniga kvinnor. Vår nya styrelse består till 60% av unga kvinnor (under 30 år), ett tydligt bevis på att vi lever som vi lär: Empowering young women! Mira Rizek från Palestina valdes till president, vilket förstås är roligt för oss som har samarbeten med just Palestina sedan decennier tillbaka.

Propositioner las fram från YWCA-styrelsen och flera länder hade lagt fram motioner, vissa kontroversiella i vår världsvida rörelse. Diskussionerna gick starka och argumentationen var livlig. Samtidigt som vi bröt av med skratt, dans och kreativt snack och delade med oss av erfarenheter och upplevelser i olika workshops och samtal.

Vår svenska delegation bestod av 13 personer där vår yngsta deltagare var 16 år. Alla var engagerade och bidrog på olika sätt till att vi kan vara stolta över vår delegation. Den mesta tiden spenderade vi förstås på konferensen men vi hann med en utflykt till Mandela Foundation och Constitution Hill, något som ger historiskt perspektiv och uppmuntrar till reflektion.

Vi säger hej och tack till alla våra systrar runt om i världen. Vi åker hemåt till våra respektive länder men tillsammans fortsätter vi kampen ”Transforming Power Structures!”

UNSCR 1325 International Women’s Conference is On

The ceasefire is on and so is our international women’s conference. Come to Palestine and see for yourself what is happening here in the occupied State of Palestine. Be a witness to the ongoing colonization and dispossession process that is ongoing in the West Bank, and East Jerusalem. Be a participant in our groundbreaking international conference where we will be exploring women’s participation in peace, protections and prevention from all forms of violence, including gender-based violence. Help us develop a National Action Plan.
http://www.worldywca.org/YWCA-News/World-YWCA-and-Member-Associations-News/UNSCR-1325-International-Women-s-Conference-is-On