Världsrådsmöte i USA samlar världens största ungdomsrörelse

Ta med din förening på en av de största mötesplatserna inom YMCA och Världsrådsmötet som samlar deltagare inom rörelsen från hela världen. KFUM Sverige har ett viktigt uppdrag från senaste Riksombudsmötet – att lyfta HBTQ-personers rätt att vara en självklar del av den globala rörelsen. Världsrådsmötet hålls 29 juni-5 juli 2014 i Estes Park, Colorado, USA.

Om Världsrådsmötet:

”The World Council is the meeting of YMCA movements from all over the world, organized every 4 years by the World Alliance of YMCAs and hosted in 2014 by the YMCA of the USA. During the event, YMCAs will come together to share, learn, and build on the work of the NEW WAY strategy. The World Council theme in 2014 is Empowering Young People.”

Läs mer och anmäl er här:
http://2014.ymca.int/

Berätta gärna för KFUM Sverige om ni anmäler er så får vi en chans att ha gemensam kontakt med alla från Sverige. Meddela oss på info@kfum.se. Bestäm i din förening hur ni löser kostnaden för resa och deltagande.

Stöd YMCA Ukraina

KFUM Sverige har arbetat med Ukrainska ungdomar genom YMCA of Ukraine i över 10 år för att stödja det civila samhället och vi följer med stor oro utvecklingen i landet. Just nu arbetar vi med ett tre-årigt Sida-finansierat program där det övergripande syftet är att stärka ungdomars röst och roll i samhället för att kunna delta och vara med och bestämma.

Programmet bidrar till ökad jämställdhet, social inkludering and hälsosam livsstil samt demokrati inom föreningslivet. Aktiviteter är fokuserade på allt från innebandy och scouting till HIV/Aids prevention.

”Jag heter Marta Guretska. Jag är 22 och har varit aktiv inom YMCA of Ukraine sedan 2003. Redan när jag började som volontär 2003 insåg jag att KFUM var en av de få organisationer som verkligen gör en betydande skillnad för många människors liv. Ukraina är ett mycket ungt land där politiken och ekonomin lämnar tyvärr mycket övrigt att önska. Det är mycket svårt för vår organisation att vara självförsörjande. De aktiviteter som vi har tack vare KFUM Sverige- sommarläger, innebandy och utbildningar för ungdomar i hälsosamt levnadssätt- har förändrat många liv och visar ett bra exempel på hur man kan lära ut respekt, ärlighet, ansvar och omtanke. Därför är vi så oerhört tacksamma för hjälpen som vi får från våra vänner i Sverige för resurser, finansiell och mänskliga, för alla råd och ett mångårigt engagemang. Tillsammans bygger vi fred och morgondagens unga ledare.”

Våra partners i Ukraina efterfrågar just nu ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sitt arbete av, med och för ungdomar. Vill du hjälpa till att stödja? Använd KFUM Sveriges 90-konto, 90 1855-7, eller ge ett bidrag nu med hjälp av ditt kontokort via http://betternow.se/ukraina.

Ge ett bidrag nu »